Aktuálně ze školy

V pátek 9. dubna výběr hochů z osmé a deváté třídy sehrál hokejové utkání, na které jsme byli pozváni pořádající ZŠ Jih z Mariánských Lázní. Hrálo se s plným nasazením na tři třetiny. Náš tým nastoupil proti silnému výběru hokejistů. I když jsme utkání prohráli poměrně velkým rozdílem, první vstřelenou branku utkání jsme si připsali my. Díky nezištné pomoci paní Strnadové jsme mohli před zápasem doplnit některé části výstroje, aby se utkání obešlo bez drobných poranění. Tímto paní Strnadové děkujeme nejen za toto utkání, ale také za pomoc a trpělivost během našich návštěv zimního stadionu v rámci bruslení při tělesné výchově.

Již popáté (tentokrát ve dvou blocích) probíhala na území celé ČR známá propagační akce Mlékonto. V době od 11. 11. 2009 - 31. 3. 2010 (s vánoční přestávkou) zadávali žáci všech přihlášených škol kódy z krabiček od mléka na svá konta, a pokud měli jen trochu štěstí, vyhrávali i krásné ceny. Součástí akce byla také soutěž škol v rámci jednotlivých krajů. Podobně jako v minulých letech se naší škole podařilo zvítězit!!! Za své prvenství získá šek na 5 000 Kč a dárky LEGO + The Sims 3.

Všem žákům, kteří mlíčko s nadšením pili a zadáváním kódů navyšovali konto své i školy, moc děkujeme!!!

Dne 7. března 2010 bylo ukončeno první kolo 5. ročníku mezinárodní internetové vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století" vyhlašované Památníkem Lidice, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, Vojenským historickým ústavem Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Součástí této soutěže byla i soutěž pro české a slovenské školy "O nejaktivnější školu“.

Naše škola obsadila první místo!!!
Jako výhru získává odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže (dne 17. června 2010 v NKP Ležáky) a občerstvení pro žáky.
BLAHOPŘEJEME! 

V neděli 4. 4. 2010 skončila soutěž "Najdi, co neznáš", které se zúčastnilo 2 802 třídních kolektivů z celé České republiky. Naší škole se podařilo probojovat až do samotného finále!!!  Zařadila se tak mezi nejúspěšnější týmy. 

Všem zúčastněným blahopřejeme!!!

 

1. 4. 2010 a 2. 4. 2010

probíhají velikonoční prázdniny.

 

Dne 30. 3. 2010 proběhla v místní knihovně recitační soutěž. Zúčastnili se žáci 1. stupně a zástupci 6. a 9. ročníku. Podpořit je přišli rodiče, spolužáci a učitelé. Akce byla příjemným zahájením velikonočního období. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

V úterý 30. března 2010 navštívili žáci 5. třídy své budoucí spolužáky v ZŠ a MŠ Tři Sekery. S novými kamarády ztrávili příjemné dopoledne při plnění "desetibojařských úkolů". Žáci byli rozděleni do družstev. V deseti disciplínách si mohli vyzkoušet, jak jsou šikovní a nápadití. Při akci panovala příjemná atmosféra a všichni se báječně bavili.

 

Ve čtvrtek 29. 4. 2010 zhlédneme další představení Západočeského divadla Cheb  Příběhy obyčejného šílenství. Jedná se o komedii Petra Zelenky, autora známého filmu Knoflíkáři. V ní se hlavní hrdina Petr (v podání Petra Konáše) např. snaží získat zpět přítelkyni Janu nebo přežít matčinu přespřílišnou péči…

Sraz jako vždy v 16 hodin u „Jednoty“!

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky 1. - 5. třídy:

KRTEČEK – nejoblíbenější pohádková postavička

Malujeme pastelkami, vodovkami, temperami. Obrázky odevzdávejte ve školní družině paní vychovatelce Jašíčkové do 16. 4. 2010. Všechna díla budou vystavena, nejzdařilejší budou odměněna!!!
 

Naši žáci navštívíli v Mariánských Lázních program hudebníků Mgr. Milana Parnahaje a Josefa Šlika. Žáci 6. – 9. ročníku se seznámili s největšími hvězdami populární hudby od 50. let do 70. let minulého století. V pásmu realizovaném dvěma hudebníky se prolínalo mluvené výkladové slovo s hudebními vstupy, kdy oba účinkující buď zpívali a hráli „na živo“ nebo pouštěli ukázky. Poslechli jsme si tak Elvise Presleyho, Beatles, Rolling Stones a další klasiky pop music. Pořad se líbil díky tomu, že právě tato hudba oslovuje naše žáky nejvíce.

Minulý týden jsme s naší třídou navštívili Zoologickou a botanickou zahradu v Plzni. Doprovázely nás paní učitelka Rychtrová a Malá. V zoo jsme měli průvodce Martina, který nám řekl spoustu zajímavostí o zvířatech. Nejvíc se nám líbili lemuři, kteří se vyhřívali na sluníčku a vypadali jako meditující Budha.
Bylo to tam moc krásné. Určitě byste se tam měli také podívat!!!

Napsali žáci 5.třídy.

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Naši žáci se i letos zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Upozorňuji  žáky, kteří dneska nebyli  ve škole a jsou přihlášeni do soutěže Lidice21, že první kolo končí již tuto neděli 7. 3. 2010.  Do tohoto data je nutné zaslat nejen vědomostní test, ale i literární práci  na předepsané téma. POZOR!!  Práce poslané po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny!!!

Správné odpovědi budou k dispozici od 20. 5. 2010.

V týdnu od 8. 3. 2010 do 12. 3. 2010 probíhají jarní prázdniny.

V únoru jsme se zúčastnili okresního kola halového fotbalu, který se konal ve Skalné. Za odborného vedení fotbalového trenéra z Velké Hleďsebe jsme bojovali ze všech sil. Vyhranými zápasy jsme si zajistili druhé místo, a tím i postup do krajského kola, které se konalo počátkem března opět ve Skalné.