Aktuálně ze školy

V úterý 14. 12. 2010 vystoupili žáci I. stupně na předvánočním setkání starších občanů naší obce. I v letošním roce svým připraveným pásmem písniček děti potěšily v místní knihovně řadu starších spoluobčanů.
Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii

Vyhlášení výsledků této soutěže v kategoriích Žáci I. stupně a Žáci II. stupně proběhlo  13. 12. 2010 od 8:00 hodin stejně jako v minulých letech v přízemí školy. Na výherce ozdob čekaly krásné odměny.
Několik fotografií letošních úspěšných ozdob, které byly opět nádherné a originální, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve dnech 6. 12. a 10. 12. 2010 jsme se zúčastnili okrskového kola soutěže ve florbalu, které se konalo v Mariánských Lázních. Naši žáci  soutěžili ve dvou kategoriích (starší žáci - kategorie 8. a 9. tříd a mladší žáci - kategorie 6.a 7. tříd). Všem soutěžícím patří pochvala za reprezentaci školy.

I v letošním roce se žáci deváté třídy ujali mikulášské nadílky ve škole. Mikuláš, čerti a andělé navštívili postupně své mladší spolužáky ve třídách. Podívali se, zda někdo není zapsaný v knize hříchů. Pro ty hodné našli také nějakou tu sladkost.

V naší fotogalerii se můžete podívat na několik fotografií z akce.

Ve středu 1. prosince žáci 1., 2. a 3. třídy navštívili v dopoledních hodinách divadlo v Mariánských Lázních. Čekání na čerta a Mikuláše zpříjemnilo divadelní představení Trampoty čerta Culínka. Děti potěšil pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o závistivé a mocichtivé paní Harakšandě, o smutné princezně Amálce a o zamilovaném čertíkovi Culínkovi.

Žáci 5. třídy se ve středu 24.11. při hodině hudební výchovy stali pozornými posluchači malého koncertu, který pro ně připravili jejich vrstevníci ze ZŠ Stará Voda

Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

V pátek 19. 11. navštívili žáci čtvrtého a pátého ročníku Muzeum Českého lesa v Tachově, kde se mohli hravým způsobem seznámit s životem v minulosti s využitím interaktivních zastavení – dotknout se označených vystavených exponátů, zahrát si na archeology a složit ze střepů nádobu, složit puzzle městských znaků nebo zkusit psát na břidlicovou školní tabulku. Po procházce městem si žáci ještě prohlédli Jízdárnu ve Světcích.
Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Vyhlašujeme 11. ročník soutěže. Soutěžní ozdoby na vánoční stromeček (ručně doma vyrobené, určené pouze k zavěšení, o maximální velikosti 15 cm) přihlašujte do soutěže od 24. 11. do 9. 12. u paní Jašíčkové ve školní družině.
Vyhlášení výsledků této soutěže v kategoriích Žáci I. stupně a Žáci II. stupně proběhne  13. 12. 2010 od 8:00 hodin stejně jako v minulých letech v přízemí školy. Na výherce nejlepších ozdob čekají odměny.Těšíme se na vaše nápady!

 Z technických důvodů je v ZŠ Velká Hleďsebe v pondělí 22. 11. 2010 zrušena výuka ZUŠ.

Z technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pondělí 22. 11. 2010 volný den (podle §24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

V pátek 12. listopadu 2010 v naší škole proběhla akce společnosti EKO-KOM, která pro žáky škol pořádá besedy a výstavy o třídění a recyklaci odpadů. Žáci tak získají informace z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Dozví se, proč a jak se třídí odpady a jak se odpady recyklují.

Informujeme rodiče, že třídní schůzka 4. třídy se koná ve středu 10. 11. 2010 od 17 hodin. Třídní schůzky ostatních tříd proběhnou ve čtvrtek 11. 11. 2010 od 17 hodin.

Rodičům a žákům 9. třídy  budou před třídní schůzkou od 16 hodin poskytovány informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ. Této informační schůzky se zúčastní zástupci středních škol.

Ve středu 10. 11. 2010 nás navštívilo Divadélko Ondřej. Žáci I. stupně zhlédli divadelní představení Cesta na sever. Didaktické cestovací pásmo na motivy vikingských pohádek zavedlo hrdiny příběhu spolu s dětmi ve třídě do míst, kde žili Vikingové.
Několik fotografií z představení si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

V pátek 5. 11. 2010 naši deváťáci navštívili v Chebu akci Burza středních škol. Ta má žákům 9. ročníků usnadnit rozhodování o své budoucnosti. Žáci mohou získat dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání. Jedná se o výstavu, kde mohou střední školy ve svých expozicích nabídnout své vzdělávací programy.

Výuka ZUŠ u p. Strejčkové je ve středu 10. 11. 2010 zrušena.