Aktuálně ze školy

 

Krásné prázdniny plné příjemných zážitků všem žákům a pedagogickým pracovníkům přeje vedení školy.
 

1. 7. 2010 8:00 – 11:00 h   23. 8. 2010 9:00 – 10:00 h
2. 7. 2010 8:00 – 11:00 h   25. 8. 2010 10:00 – 12:00 h
7. 7. 2010 9:00 – 11:00 h   27. 8. 2010 9:00 – 11:00 h
26. 7. 2010 9:00 – 10:00 h   30. 8. 2010 8:00 – 10:00 h
30. 7. 2010 9:00 – 11:00 h   31. 8. 2010 8:00 – 10:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Vyhlašujeme pro žáky naší školy soutěž "Titulní obrázek na web školy". Vítězný obrázek pomůže vylepšit vzhled našich webových stránek. Nejlepší práce bude odměněna.

Další informace o soutěži najdete v příloze.

Dne 29. 6. 2010 se s námi rozloučili žáci 9. třídy "posledním zvoněním". Všechny pobavili vtipnými převleky a ozdobili své mladší spolužáky razítky.
Následující den pak dostali svá vysvědčení v obřadní síni na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi.
Bude se nám po vás stýskat, deváťáci!
Více fotografií naleznete v sekci fotogalerie.

Děti z 1. třídy se rozloučily se školním rokem jako stateční rytíři a půvabné princezny na svém prvním královském bále.

Fotografie najdete v naší fotogalerii.

Dne 23. června 2010 si žáci 8. třídy vyzkoušeli svatbu nanečisto. Nevěsta v bílém, ženich v obleku, svědci, rodiče a svatební hosté se odebrali na obřad do obřadní síně na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi. Pan starosta a paní matrikářka „zahráli“ obřad, aby vše vypadalo jako doopravdy. Atmosféra byla opravdu slavnostní. Po závěrečných gratulacích novomanželům zbyl i prostor na dotazy a na ukázku starých matričních knih. Panu starostovi, paní matrikářce a dalším pracovníkům OÚ ve Velké Hleďsebi patří náš dík za ochotu a vstřícnost při organizaci této akce.

Ve středu 23. 6. 2010 navštívili naši 1. třídu budoucí "školáci" z MŠ Klimentov. Děti si vyzkoušely tabuli i lavice. Jejich starší kamarádi jim předvedli, co už se naučili.

Dne 17. 6. 2010 se skupina vybraných žáků 2. stupně, účastníků mezinárodní soutěže "Lidice pro 21. století", vypravila autobusem na slavnostní vyhlášení vítězů do Ležáků. Cesta byla velmi dlouhá, ale na jejím konci čekala v kulturním domě ve Skutči  na naše děti zajímavá beseda s legionářem p. Vladimírem Báčou. Poté zhlédly předání cen vítězům. Zážitkem byl přednes vybraných literárních prací herci T. Medveckou a J. Somrem. Po menším občerstvení se všichni vydali do NKP Ležáků, aby si prohlédli zdejší muzeum a prošli místa spojená s tragickou událostí 24. června 1942. Po náročné cestě zpět se unaveni, ale plni zážitků vrátili domů.

I v letošním roce se naši žáci navštívili Techmania science center v Plzni. Toto centrum nabízí kromě volného programu i tematicky zaměřené programy pro všechny typy škol. Tentokrát jsme zvolili program, který přibližuje různé fyzikální vlastnosti elektrického proudu. Součástí tohoto programu bylo také show s van de Graaffovým generátorem. Žáci tak zjišťují, že věda a technika nás obklopují na každém kroku a že fyzika a matematika jsou skryty v obyčejných věcech, se kterými se denně setkáváme.

Školní výlet 4., 6. a 8. třídy proběhl v příjemném prostředí kempu u rybníka Betlém. Kemp poskytl útočiště žákům naší školy a díky krásnému počasí byl plně využit celý areál. Čtvrtá a šestá třída podnikla exkurzi do kláštera v Teplé, osmá třída vyzkoušela lanové centrum v blízkých Polžicích. Večerní program byl zpestřen táborákem a zpíváním s kytarou. Všichni opouštěli toto krásné místo s těžkým srdcem.:)

Dne 9. 6. 2010 vyrazili na svůj školní výlet žáci 9. třídy. Navštívili výstavu fotografií Jana Saudka v Západočeském muzeu v Plzni, prošli labyrintem chodeb, sklepů a studní v Plzeňském historickém podzemí a zhlédli naučnou a zábavnou expozici historie pivovarnictví v Pivovarském muzeu. Ti nejodvážnější ještě vyšlapali 301 schodů na kostelní věž katedrály sv. Bartoloměje – nejvyšší kostelní věž v České republice.

V úterý 15. 6. 2010 od 17 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Dne 7. 6. 2010 žáci 9. třídy uspořádali pro své mladší spolužáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě pro ně připravili soutěže, po jejichž splnění všichni dostali sladkou odměnu. K žákům naší školy se připojili také jejich budoucí spolužáci ze ZŠ Tři Sekery. Počasí nám přálo a hravé dopoledne se vydařilo.

Ve středu dne 2. 6. 2010 naše škola pořádala soutěž v silovém víceboji. Ze šesti pozvaných škol se zúčastnily ZŠ Jih Mariánské Lázně, ZŠ Dolní Žandov a ZŠ praktická a speciální Hamrníky. V letošním roce jsme vyhráli první místo. Poděkování patří TJ Sandow Mariánské Lázně za zapůjčení lavice s činkou a závažím.

Ve dnech 25. - 28. 5. 2010 jsme byli na výletě. Ubytovali jsme se v kempu Ostrov v Zadní Třebáni. Odtud jsme vlakem vyjížděli do okolí. V Praze jsme navštívili řadu historických míst - Vyšehrad, Slavín, náměstí Karlovo, Staroměstské, Václavské, kostel Cyrila a Metoděje, ve kterém se ukrývali parašutisté po atentátu na Heydricha. Druhý den jsme se v Berouně byli podívat na medvědy Vojtu, Matěje  a Kubu, které známe z Večerníčka. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo.

Napsali žáci 3. třídy