Aktuálně ze školy

V pondělí 9. prosince 2019 se kroužek nekoná.

Tak jako každý rok první adventní neděli žáci naší školy zpívali vánoční písničky u rozsvíceného vánočního stromu před kostelem sv. Anny ve Velké Hleďsebi. Milého úkolu zpříjemnit vánoční čas se tentokrát ujali žáci 2. třídy. Jako výborní pomocníci se osvědčili i  někteří jejich starší spolužáci ze 3. a 4. třídy.

Jana Svobodová

V pondělí 9. prosince 2019 od 17 hodin se bude konat třídní schůzka pro zákonné zástupce žáků 5. třídy.

V druhé polovině listopadu se někteří žáci a žákyně 8. a 9. tříd zúčastnili školního kola Olympiády z dějepisu a z českého jazyka. Dějepisnou olympiádu si vyzkoušelo celkem 5 žáků, z nichž bude naši školu v okresním kole reprezentovat žák 9. třídy, který ve školním kole získal nejvíce bodů. Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 20 žáků. Největšího bodového zisku dosáhla žákyně 8. třídy, která obdržela 40 bodů z celkového počtu 50 bodů. Na druhém místě se se shodným počtem 38 bodů umístily dvě žákyně 9. třídy. Tato nejúspěšnější trojice rovněž postupuje do okresního kola. Vítězům přejeme hodně úspěchů v dalším klání a všem ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Michaela Šůsová

Výrobě mýdel se věnovali žáci předmětu UVČ z osmé a deváté třídy. Akce proběhla  28. 11. 2019 v klimentovské moštárně, kde vše potřebné připravily pracovnice Mariánskolázeňska. Žáci si do rozehřáté mýdlové hmoty, kterou lili do tvarově různorodých formiček, mohli pro ozdobu přidat suché přírodniny, pro vůni esence a pro barevnost přírodní mořidla. Všichni si odnášeli z akce skvělý zážitek a voňavou, vlastnoručně vyrobenou maličkost.

Vlasta Malá

18. listopadu se žáci deváté třídy rozjeli na Den otevřených dveří na SŠŽ Planá. Zde si mohli prohlédnout odborné učebny a vyzkoušet si mnohé z věcí, kterým se zdejší studenti podrobněji věnují. Dále pak se přesunuli do cvičných kuchyní, kde si něco dobrého uvařili a napekli.

Mgr. Petr Ečer

V úterý 19. 11. 2019 od 17:00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 4. a 6. -  9. třídy. Pro rodiče žáků 9. třídy budou od 16:00 hodin poskytovány informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ. Této informační schůzky se zúčastní zástupci středních škol.

Třídní schůzka  5. třídy se v tomto termínu z důvodu nemoci třídní učitelky nekoná. Proběhne v náhradním termínu, který bude včas oznámen.

Dne 11. listopadu 2019 si žáci 4. a 7. ročníku prohlédli nově zrekonstruovanou budovu Národního muzea v Praze. Prošli si stálé expozice a seznámili se s osobnostmi naší historie. Panteon NM se stal prostorem pro upevnění znalostí z české kultury. Obdivovali jsme historickou budovu, vstupní vestibul, schodiště z mramoru a nezapomněli jsme na pohled z vysokých oken na Václavské náměstí. Žáci byli ohromeni krásným prostorem a výzdobou budovy.

Vlasta Malá

Ve středu 13. listopadu 2019 se kroužek nekoná.

V pondělí 11. listopadu 2019 se kroužek nekoná.

Žáci 7. třídy navštívili v pondělí 4. listopadu Městskou knihovnu v Mariánských Lázních, kde se zúčastnili workshopu o tvorbě komiksu. Seznámili se s principy tvorby komiksového scénáře a sami týmovou prací ve skupinách komiks tvořili. To vše pod vedením komiksového scénáristy Daniela Vydry. Zábavnou formou si ověřili své textové, výtvarné i dramatické schopnosti. Na to, jak se jim jejich práce vydařila, se můžete podívat ve fotogalerii.

Mgr. Michaela Šůsová

V pátek 1. 11. 2019 se uskutečnil v naší škole projektový den, který se pojí s tradičním anglickým svátkem. Pro žáky 1. stupně jej připravil výběr osmáků a deváťáků. Děti dorazily v nápaditých maskách a pod vedením svých starších spolužáků prožily příjemné školní dopoledne plné her a zábavy. Obrázky z povedené akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Michaela Plachá

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na středu 6. 11. 2019 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Žákovský parlament Sovičky se letos opět zapojil do celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin, který se v ČR koná již po sedmé. Tentokrát žáci zvolili projekt Sázíme budoucnost. Ve čtvrtek 31. října 2019 proto žáci devátého ročníku zasadili nový strom (buk lesní - Fagus sylvatica "Aspleniofolia") na loučce u Lapané. Ve fotogalerii si prohlédněte fotografie z akce.

Mgr. František Jauris

Pozorovat a objevovat přírodu za krásného podzimního počasí se vypravili žáci prvního ročníku s odbornicí na ekologickou výchovu Mgr. Kateřinou Dvořákovou. Podívali jsme se na podzimní změny v přírodě, hravou formou jsme pátrali po houbách a zahráli jsme si tematické hry. Fotografie jsou umístěny v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová