Aktuálně ze školy

Po celý školní rok 2016/2017 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. Ve úterý 20. června 2017 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 4. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!! Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.

Mgr. Hana Wirthová

V pondělí 19. 6. 2017 se žáci 8. třídy vydali na výlet do ZOO Praha. Prohlédli si jednotlivé expozice. Obdivovali slony, žirafy, hrochy, lední medvědy. Navštívili pavilón šelem, goril nebo velemlokárium. Přesun lanovkou mezi horní a dolní částí Zoo byl pro některé jeden z nejlepších zážitků (jeli i několikrát).
Celý den se na nás usmívalo sluníčko a tak jsme si to moc užili. Odjížděli jsme z Prahy spokojeni. Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.

Mgr. Hana Wirthová

Městečko v Horní Falci v blízkosti našich státních hranic se stalo 15. června cílem exkurze žáků 9. třídy. Málokdo z žáků do té doby věděl, že středověký hrad vypínající se nad městečkem svého času patřil našemu otci vlasti Karlu IV. Daleko známější se stalo město v souvislosti s existencí koncentračního tábora zřízeného v roce 1938. Prošlo jím více jak 100 000 vězňů, z nichž nejméně 30 000 nepřežilo. Mezi nejznámější vězně, kteří zde byli i popraveni, patřili např. německý admirál Wilhelm Canaris nebo slovenští generálové Ján Golian a Rudolf Viest. Genius loci tohoto místa na všechny přítomné dolehl s tou největší silou zejména v místech mohyly navršené z popela a kostí zdejších obětí. Žáci krátce uctili památku více jak pěti tisíc československých obětí. Průvodcem nám byl pan Ing. František Kovářík z klubu Českého pohraničí. Tato organizace se stala i sponzorem naší akce.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Dne 15. 6. 2017 byli žáci 3. třídy na exkurzi v Mariánských Lázních. Žáky zaujala prohlídka podzemí pod zpívající fontánou i technika, která ovládá hudbu, světla i vodu. Také navštívili muzeum s výstavou hmyzu a výstavou obrázků dětí ZUŠ Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Podívali se i na film o vzniku Mariánských Lázní a prohlédli si celé muzeum.

Mgr. Jaroslava Princlová

Dne 14. 6. 2017 jsme se vypravili do hornického muzea v Plané. Pan průvodce nás zavedl do štoly Ondřeje Šlika, kde byly k vidění staré důlní chodby. Během prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o dřívější práci v dolech. Pan průvodce nám také ukázal, jaké nástroje a mechanizmy se dříve používaly. Díky tomu jsme poznali, že dříve to měli horníci všechno o dost těžší. Součástí prohlídky bylo i vyprávění o historii města Plané. Exkurze se nám moc líbila.

Petr Zajan, 7. třída

V pondělí 12. června jsme vyrazili na náš první společný třídní výlet. Cílem byla ZOO Praha. Cesta příjemně ubíhala a v deset hodin dopoledne jsme již stáli před branou ZOO. Zvířata vypadala spokojeně a žákům se celý výlet líbil. Po několika hodinách chození kolem výběhů a pozorování krásných zvířat, byl čas vyrazit zpět. I s jednou zastávkou jsme zvládli návrat před pátou odpolední. Velmi děkuji paní Nadě Holubové za doprovod žáků a jim za pěkný den. Fotografie z našeho výletu je možné zhlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Petr Ečer

Dne 8. 6. 2017 se žáci z naší školy zúčastnili tradičního sportovního klání Olympiády regionu Mariánskolázeňsko. Místem letošních klání ve čtyřech věkových kategoriích se stala Základní škola v Dolním Žandově. Vzhledem k probíhající rekonstrukci fotbalového hřiště se všechny disciplíny uskutečnily ve školní tělocvičně a přilehlých prostorách školy. Nejlepších výsledků dosáhla tradičně škola z Kynžvartu. Naši sportovci, ač řadu disciplín celkově vyhráli, se umístili na celkovém třetím místě. Všichni naši žáci podali skvělé výkony a vzorně reprezentovali školu ve Velké Hleďsebi.

Mgr. Stanislav Kvasnička

V úterý 6. 6. 2017 se naši prvňáčci vypravili vlakem na školní výlet. V Bečově nad Teplou je čekala prohlídka hradu a zámku s názvem Procházka minulostí. Žáci se mohli nejen dívat, ale také si vyzkoušet a potěžkat rytířskou košili, meč a rukavici. Odpoledne jsme navštívili Bečovskou botanickou zahradu, kde se děti ve výukovém programu dozvěděly o jedlých květech, z kterých si na závěr samy umíchaly salát.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Děti z druhé třídy letos jely vlakem na školní výlet do Plzně. Ve 3D Planetáriu se vypravily vesmírnou lodí Polaris na oba póly. Exkurze v Techmania Science Centre jim umožnila nahlédnout do tajů přírodních zákonů. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí velkou zábavu pro malé i velké. Páťáci, ke kterým se přidala děvčat z 8. a 9. třídy, si vyzkoušeli mnoho herních prvků tohoto parku. Našli zde obří trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní a nadzemní bludiště, naučné stezky a zahrady, kreativní dílnu, expozici tříděného odpadu… Mnohé děti byly tak nadšené, že se chystají opakovat návštěvu parku o prázdninách s rodiči.

Vlasta Malá

Dne 2. 6. 2017 se konal na školní zahradě dětský denPořádala ho celá devátá třída pro žáky 1. stupně. Bylo pro ně připraveno 12 stanovišť a křížovka, kterou luštili. Na každém stanivišti byla hádanka, kterou museli uhodnout. Když měli splněné všechny úkoly na stanovištích a uhodnuté hádanky, čekala na ně malá odměna. Myslím, že děti to moc bavilo, některé soutěžily i několikrát na jednom stanovišti. Za celou devátou třídu můžu říct, že nás potěšilo, jak si to naši mladší spolužáci užili. A my jsme si to samozřejmě užili s nimi. Fotografie z akce jsou v naší fotogalerii.

Nikola Petrášková, žákyně 9. třídy

Kroužky vedené při ZŠ Velká Hleďsebe Angličtina hrou, Pohybové hry a Český jazyk netradičně jsou od 1. června 2017 ukončeny.

Ve středu 14. 6. 2017 od 17:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Dne 30. 5. 2017 žáci 4. třídy podnikli výlet do plzeňské Techmania Science Centre. Děti si užily společnou jízdu vlakem, v objektu si prošly a vyzkoušely mnoho zajímavých interaktivních exponátů, u kterých měly příležitost zábavnou formou proniknout do tajů přírodních jevů a zákonitostí. V projekčním sále 3D Planetária pak na závěr s nadšením zhlédly filmy Sen o létání a Volný pád.

Mgr. Michaela Plachá

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Naši osmáci se v rámci výuky matematiky zúčastnili besedy s pracovníky banky. Dozvěděli se tak důležité informace o účtech, spořeních, půjčkách nebo také hypotékách.