Aktuálně ze školy

Již pošesté (opět ve dvou blocích) probíhala na území celé ČR známá soutěž MLÉKONTO. V době od 1. 11. 2010 - 31. 3. 2011 (s vánoční přestávkou) zadávali žáci kódy z krabiček od mléka na svá konta a vyhrávali pěkné ceny. Součástí akce byla i soutěž škol, tentokrát v 6 kategoriích podle počtu žáků. Zvítězily školy s nejvyšším průměrem bodů na jednoho žáka.

Naší škole se podařilo obsadit ve 4. kategorii (od 151 - 200 žáků) nádherné 4. místo, a získat tak řadu krásných cen (stavebnici LEGO, společenskou hru SUDOKU, možnost výběru z nabídky i - výuka nakladatelství FRAUS, kreslící program STABILO, sadu Tempisch na squash a sadu lepidel UHU).

Všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, moc děkujeme!!!

V pondělí 18. 4. 2011 žáci páté třídy navštívili ZŠ Tři Sekery, aby se utkali s místními žáky ve VAJÍČKOVÉM DESETIBOJI. Soutěžní úkoly plnili žáci s velkým nadšením. Zvlášť zdařilé bylo splnění úkolu – pletení pomlázek. Velikonoční sladkosti byly odměnou za tvořivé dopoledne, plné krásných velikonočních výrobků.

Vlasta Malá, třídní učitelka

Dne 13. 4. 2011 a 19. 4. 2011 se vybraní žáci I. stupně (4. a 5. třída) a II. stupně (6. až 9. třída) zúčastnili dopravní soutěže. Po zvládnutí testů z dopravní výchovy je čekali ještě jízdy na dopravním hřišti. To, jak umí dobře ovládat své kolo, dokazovali při jízdě zručnosti mezi překážkami. Nejúspěšnější žáci budou mít možnost zúčastnit se okresního kola v Chebu. Několik fotografií z akce najdete v naší fotogalerii.

Velikonoce žáci 2. třídy slavili už s několikadenním předstihem díky hodným maminkám, které pro ně připravily sladké pohoštění. Na perníčkách i beránkovi si děti opravdu pochutnaly.

Jana Svobodová, třídní učitelka

Mladí recitátoři, hudebníci a zpěváčci z řad žáků 1. stupně přišli v sobotu 16. 4. 2011 na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi přivítat spolu s panem starostou nové občánky naší obce. Malá miminka sice ještě nechápala, co jim jejich starší kamarádi říkají, zato zpívání se jim moc líbilo. Za vystoupení odměnil pan starosta děti malým dárkem a sladkostmi. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Ve středu 20. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Ve čtvrtek 14. 4. 2011 odpoledne v přízemí školní budovy vystavili žáci svá keramická dílka. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:

Je nemožné přesně určit, kdy první hrnčíř vyrobil, to znamená tvarováním, sušením a vypalováním přeměnil obyčejný kousek hlíny v keramickou nádobu. Práce s hlínou nadchla i nás – žáky keramického kroužku. Podívejte se na to, co se nám podařilo z hlíny vytvořit.

Vlasta Malá, keramický kroužek

Zítra 12. 4. 2011 se nebude konat Kroužek tvůrčího psaní.

V pátek 8. dubna 2011 jsme se zúčastnili turnaje v ledním hokeji, který pořádala Základní škola Jih Mariánské Lázně. Naše mužstvo i v letošním roce změřilo své síly s týmy obou mariánskolázeňských škol. I když zvítězit proti silnějším týmům bylo pro nás nemožné, cení se snaha a nasazení některých našich hráčů.  Pochválit musíme zvláště brankáře za jeho obětavý výkon. 

Mgr. Jaroslav Samek

 Ve středu 13. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. 2011 proběhla v obecní knihovně v přízemí hleďsebské radnice již posedmé Noc s Andersenem. Přihlášené děti měly možnost nejprve zhlédnout Doktorskou pohádku K. Čapka, kterou si pro ně připravili žáci 8. ročníku pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Mikulášové, a poté si společně zasoutěžit, poslechnout pohádku, již přečetl sám pan starosta RNDr. V. Padevět, absolvovat stezku odvahy s trenérem fotbalového dorostu p. Lukášem Baťkem a před spaním si promítnout pohádku. Kdo vydržel nespat, strávil celý zbytek noci (i brzkého rána) v zajetí pohádkových postav na pexesu nebo na kartách Černého Petra.

Na organizaci akce se podíleli především knihovník p. P. Kreuz a p. uč. Mgr. Lenka Mikulášová. Při vlastní akci jim pomáhali p. Lukáš Baťko s p. Lenkou Schulzovou. Skvělou atmosféru můžete vstřebat prostřednictvím fotografií zveřejněných v naší FOTOGALERII.

V pondělí 4. dubna 2011 se výběr žáků 4. a 5. třídy zúčastnil turnaje ve vybíjené mezi školami, který probíhal v tělocvičně Základní školy Úšovice, Mariánské Lázně.  Po několika vzájemných zápasech jsme se umístili na 4. místě. Všem účastníkům patří pochvala za snahu při reprezentaci školy na této akci. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Ve středu 6. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Ve středu 13. dubna 2011 od 17:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče žáků 4. třídy
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 17:00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1., 2., 3., 5., 6., 8., a 9. třídy. Pro rodiče žáků 7. třídy jsou od 17:00 hodin konzultační hodiny.

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 se nebude konat keramický kroužek.