Aktuálně ze školy

Mladí recitátoři, hudebníci a zpěváčci z řad žáků 1. stupně přišli v sobotu 19. 11. 2011 na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi přivítat spolu s panem starostou nové občánky naší obce. Fotografie z akce jsou umístěny v naší fotogalerii.

V úterý 15. listopadu 2011 se konají od 17 hodin třídní schůzky 1. - 8. třídy a konzultační hodiny 9. třídy. 

V rámci netradičního vyučování si žáci 1. stupně naší školy v úterý 25. října užívali halloweenských aktivit, které pro ně pečlivě a s nadšením připravily žákyně 9. a 8. třídy. Fotky z příjemně stráveného dopoledne  naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Michaela Plachá

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2011 probíhají podzimní prázdniny. 

Doplněná nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 pro žáky školy je umístěna zde. Nově otevřen kroužek Počítače. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy.

V pátek 21. října si žáci z 8. a 9. třídy ověřili svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme. Více o této soutěži se můžete dozvědět zde.

Dne 12. 10. 2011 měli žáci 7. třídy možnost setkat se ve škole se zástupci oddělení Policie ČR v Mariánských Lázních. Základními tématy besedy byly šikana a právní aspekty problému šikany a problematika trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Cílem setkání bylo rozšíření právního vědomí žáků.

Bc. Miluše Hornáková

V úterý 25. 10. se pro žáky I. stupně uskuteční projektový den, který bude zaměřený na oslavu oblíbeného anglického svátku.
Dopolední vyučování proběhne formou her, zpěvu a soutěží. Žáci si předem připraví masky.

Mgr. Michaela Plachá

Dne 3. 11. zhlédneme představení Kacířka, černou komedii o globálním oteplování.

Sraz bude jako obvykle v 16 hodin před "Jednotou".

Dobrou náladu nezapomeňte vzít s sebou!!!

V úterý dne 27. září se žáci druhého stupně zúčastnili přespolního běhu „U Medvěda“. Soutěžili v kategoriích mladších a starších žáků. Vždy startovali hoši i dívky samostatně. V jednotlivých kategoriích jsme obsadili v hodnocení škol jedno třetí místo, dvě čtvrtá a jedno páté místo. Celý závod provázelo nádherné podzimní počasí.

Mgr. Jaroslav Samek 

Výuka ZUŠ u p. Strejčkové je ve středu 5. 10. 2011 z důvodu nemoci zrušena.

Výuka ZUŠ v pondělí 10. 10. 2011 je zrušena z technických důvodů.

Již ve čtvrtek 6. 10. 2011 zhlédneme první představení Dokonale křehká cesta k růžovým poutům. V roli doktora René Skalského se nám představí  oblíbený Petr Konáš.

Protože se jedná o první návštěvu  chebského divadla v tomto školním roce, připomínám, že místa ani čas odjezdu se letos nemění...

Předplatné 870 Kč přineste nejpozději ve středu 5. 10. 2011 p. uč. Mikulášové.

Dne 29. 9. 2011 navštívili žáci 1. třídy výstavu obrazů Klubu výtvarníků Mariánské Lázně v galerii Atrium. Obrázky se dětem velmi líbily. V parku jsme si pak prohlédli sochy V. Eibla.
Zúčastnili jsme se také zkoušky symfonického orchestru v Casinu. Přišel nás osobně přivítat pan dirigent M. Roháč a pochválil děti za jejich vzorné chování. Hudebníci žákům ochotně předvedli své nástroje a paní Petříková doprovodila zpěv našich dětí na housle.
Přálo nám i slunečné počasí a tak se náš první malý výlet opravdu vydařil.

Mgr. Jaroslava Princlová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pondělí 10. 10. 2011 volný den (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo si stáhnout na našem webu.