Aktuálně ze školy

Ve středu 13. dubna 2011 od 17:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče žáků 4. třídy
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 17:00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1., 2., 3., 5., 6., 8., a 9. třídy. Pro rodiče žáků 7. třídy jsou od 17:00 hodin konzultační hodiny.

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 se nebude konat keramický kroužek.

V pátek 25. března navštívili žáci 4. ročníku Městské muzeum v Mariánských Lázních, kde je v těchto dnech možné zhlédnout výstavu, která dokazuje pobyt Keltů na našem území. Děti si mohly zábavnou formou vyzkoušet dovednost keltských řemeslníků, práci na keltském tkalcovském stavu a mnohé jiné. Nakonec si všichni mohli pověsit svou kartičku na Strom splněných přání.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Připomněli jsme si Světový den poezie, který je vyhlášen na 21. březen.
Středa 23. 3. od 14:00 hodin byla příjemná všem, kteří mají rádi poezii. Žáci 2. – 8. ročníku se sešli při recitační soutěži. Snažení recitátorů bylo odměněno vždy velkým potleskem, malou sladkostí a pochvalným listem. Nejlepší dostali - HLEĎSEBSKÉHO OSKÁRKA – sošku kouzelné žabky.

Vlasta Malá, organizátor soutěže
 

Již tradičně se zapojujeme do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 240 237 soutěžících.

I v letošním roce naši žáci navštívili v Mariánských Lázních další z velmi zajímavých pořadů Mgr. Milana Parnahaje a Josefa Šlika. Žáci 6. – 9. ročníku se seznámili s největšími hvězdami světové rockové hudby. V pásmu realizovaném dvěma hudebníky se prolínalo mluvené výkladové slovo s hudebními vstupy, kdy oba účinkující buď zpívali a hráli „na živo“ nebo pouštěli ukázky. Připomněli jsme si tak písně řady světových legend.

 

V úterý 8. března navštívili žáci I. stupně naší školy Městské divadlo v Mariánských Lázních. Děti se tentokrát setkaly se dvěma známými králíky, které důvěrně znají z oblíbeného kresleného seriálu z televizních obrazovek. Muzikálová podoba příběhu Boba a Bobka v podání herců Divadla Špílberg z Brna všechny nadchla.

Ve dnech 8. 3. 2011 ani 15. 3. 2011 se nebude konat kroužek tvůrčího psaní.

Na pátek 4. března bylo připraveno pro děti z I. a II. oddělení školní družiny karnevalové odpoledne. Krásné masky tančily v pomalém i rychlém rytmu. Maškarní skotačení zakončily soutěže o sladké odměny. Dětem se akce velmi líbila a určitě se už těší, kdy pro ně paní vychovatelky zase něco bezvadného přichystají.

Jana Jašíčková

 V pátek 4. března 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

I letos se naši žáci zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. V tomto školním roce byla soutěž rozšířena i pro další ročníky. Kromě žáků 6. a 7. tříd základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zúčastnili i žáci 5. a 8. třídy. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

POZOR! 10.3.2011 zhlédneme další představení, a to Tři sestry A. P. Čechova. Na webu chebského divadla nás informují o tom, že "jsou vynikající, zábavnou, jemnou i do- jemnou hrou o velkých plánech a jejich titěrných realizacích a o tom, že o správné chlapy je nouze, ale o správné ženské zrovna tak".V rolích sester uvidíte R. Urbanovou, K. Štěpánkovou a D. Tonikovou. Mezi muži se na jevišti objeví např. J. Kotula, P. Batěk či P. Konáš. Takže se těšte!

Sraz bude jako obvykle u "Jednoty" v 16 hodin.

Západočeské divadlo Cheb vyhlásilo pro žáky ZŠ a SŠ v rámci jubilejní 50. sezóny soutěž DIVADLO NÁS BAVÍ. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž (více informací najdete v 1. patře školy - na nástěnce věnované nejen abonentům chebského divadla). Svá dílka můžete odevzdávat p. uč. Mikulášové nebo p. uč. Princlové do 9. března 2011. Vyhlášení vítězů proběhne 27. března 2011 při příležitosti Mezinárodního dne divadla po odpoledním matinée. Nejzajímavější výtvory budou vystaveny na jaře 2011 v kavárně Thálie v budově Západočeského divadla Cheb.

V pátek 25. února 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

Naše škola se snaží žáky co nejvíce připravit na situace, do kterých se dnešní děti mohou dostat. Proto jsme pro ně domluvili řadu besed se zástupci Policie ČR. Během měsíce února se tak žáci z několika tříd zúčastnili těchto akcí. Žáci 6. a 7. třídy diskutovali na téma alkohol, kouření, drogy a důsledky zneužívání návykových látek. Jejich mladší spolužáci ze 3. třídy si zopakovali zásady bezpečnosti v silničním provozu.
Několik fotografií z besed najdete v naší fotogalerii.