Aktuálně ze školy

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 se vybraní žáci 6., 7. a 8. třídy seznámili s kulturou a civilizací starověkých Keltů v hravém výukovém programu, který se konal v areálu Zámku Klášterec nad Ohří. Součástí programu byly aktivity, do kterých se mohly děti aktivně zapojit. V ceně vstupného byla zahrnuta i prohlídka pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Kopeckých. Fotografie jsou opět v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

V pátek 20. 5. 2011 se nebude konat kroužek počítačů. Termín konání kroužku je přesunut mimořádně v tomto týdnu na čtvrtek 19. 5. 2011 v době od 13:45 do 15:15

 Ve středu 18. 5. 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

V úterý 17. 5. 2011 se nebude konat KROUŽEK TVŮRČÍHO PSANÍ.

Žáci 4. ročníku vyráběli pod vedením pana Bestajovského přáníčka ke Dni matek nepříliš známou technikou Quilling, při které se stáčejí a tvarují proužky papíru. Děti tato práce, díky trpělivému vedení lektora, velice zaujala. Děkujeme panu Bestajovskému a těšíme se na další spolupráci.
Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

 V pátek 13. května 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

V pondělí  2. května 2011 se konalo  v Chebu  okresní  kolo  dopravní soutěže cyklistů, kterého se zúčastnili vítězové 1. kategorie (4. – 6. ročník)  školního kola. Žáci se umístili na pěkném 6. místě v konkurenci  jedenácti škol z celého okresu a nasbírali zkušenosti do dalších ročníků této soutěže. Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

I tentokrát se naše škola zapojila do této oblíbené matematické soutěže. Úlohy, které žáci řeší vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnili žáci 5., 6., 7. a 8. třídy. Úspěšní řešitelé pak postupují do dalších kol. V letošním ročníku jsme zaznamenali mimořádný úspěch. Naše žákyně 8. třídy Eliška Brabcová se probojovala až do krajského kola, které probíhalo 27. dubna 2011 v Ostrově nad Ohří. Její výkon si zaslouží velkou pochvalu.

 V pátek 29. 4. 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

Soutěživého ducha projevili malí fotbalisté (1. – 5. třída) naší školy v okrskovém kole soutěže McDonald´s Cup, které se konalo v Mariánských Lázních. Žáci skupiny A (1. - 3. třída) i skupiny B (4., 5. třída) se umístili na třetím místě. Malé sportovce je nutné pochválit za příkladné sportovní chování. Tentokrát malým sportovcům přálo i počasí.

Vlasta Malá

V soutěži O nejhezčí velikonoční pohlednici vyhlášenou svazkem obcí Mariánskolázeňsko byly úspěšné žákyně naší školy – Zuzana Mazancová, Lucie Macáková, Tereza Repíková. Dne 27. 4. 2011 v knihovně Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi byly předány hezké ceny všem úspěšným výtvarníkům.
Fotografie z vyhlášení výsledků si prohlédněte v naší fotogalerii.

Vlasta Malá 

Naladit se na blížící se jarní svátky a připomenout si velikonoční tradice bylo úkolem Velikonoční školy. Tentokrát se ze třídy do třídy nepřesouvali učitelé, ale žáci. Paní učitelky si pro ně připravily výuku v duchu Velikonoc. Děti vyráběly, kreslily, četly, učily se koledy a soutěžily. Nakonec je čekala sladká odměna.
Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

 

 

21. 4. 2010 a 22. 4. 2010

probíhají velikonoční prázdniny.

 

 

 

Kroužek tvůrčího psaní vydává časopis HLUČ, který vás má informovat o tom, co se děje u nás ve škole. V prvním patře školy je nově umístěna schránka, do níž můžete házet své příspěvky, které pak budou v dalších číslech časopisu použity.

Bližší informace o schránce a příspěvcích si můžete přečíst v příloze umístěné u této aktuality.

Naše škola se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásilo chebské divadlo u příležitosti oslav 50. výročí profesionální divadelní scény v Chebu. Naši žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v rámci celoročního předplatného, a tak účast v soutěži byla vlastně poděkováním hercům a pracovníkům ZDCH. Do soutěže se zapojily základní a střední školy jak z Chebu, tak i z okolí.
Ve výtvarné části této soutěže byli naši žáci mimořádně úspěšní.
V kategorii mladších žáků obsadili 2. místo Jan Šindelář a Jakub Podhaiský ze třetí třídy  se svým modelem divadla k představení  "V OSM U ARCHY".
V kategorii starších žáků se umístil také na 2. místě Ondřej Kuba, žák 6. třídy s kresbou chebského divadla.

Mgr. Jaroslava Princlová