Aktuálně ze školy

Chlapci a děvčeta ze 2. třídy se letos vypravili na školní výlet do Konstantinových Lázní. Ubytovali se v chatkách kempu La Rocca. Během pobytu se osvědčili jako zdatní turisté a úspěšní lovci bobříka odvahy. Poděkování za péči o děti patří obětavým maminkám paní Hrubé a paní Prokešové. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Ve středu 15. 6. 2011 od 17 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

DĚTI DĚTEM - akce, Základní umělecké školy F. Chopina v Mariánských Lázních, která se uskutečnila 2. června 2011, byla kulturním zážitkem pro žáky naší školy. Zhlédli jsme představení plné úžasné muziky a pohybové krásy. Naši spolužáci, kteří se objevili v programu, byli obzvlášť podporováni potleskem.

Vlasta Malá

Naše škola se zapojila do projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“, který možnost srovnání výsledků žáků 5. a 9. tříd základních škol formou elektronického testování a poskytnutí okamžité zpětné vazby žákům a pedagogickým pracovníkům v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk (anglický, německý), přírodovědné předměty. Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků, nikoliv pouze získání informací o aktuálně dosahovaných výsledcích. Projekt je tak v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy v České republice.

V pátek 27. 5. 2011 se vybraní sportovci naší školy zúčastnili dalšího ročníku Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňsko, tentokráte v Dolním Žandově. Soutěžilo se v běhu, skoku z místa, hodu plným míčem, přetahované a kopané. Řada našich žáků se umístila v jednotlivých disciplínách na předních místech. V celkovém hodnocení škol jsme z olympiády přivezli bronzový pohár. Olympiády se také zúčastnili sportovci školy z německého Nagelu, která má družbu se školou v Dolním Žandově.

Mgr. Jaroslav Samek

V úterý 31. 5. 2011 se vybraní žáci I. stupně zúčastnili oblastního kola již 13. ročníku atletických závodů – Kinderiády. Malí atleti závodili v běhu na 60 m, skoku dalekém, hodu a štafetě. Nejúspěšnějším sportovcem naší výpravy byl Daniel Kuna, který výkonem 440 cm zvítězil ve skoku dalekém. Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

 V pátek 3. června 2011 se nebude konat kroužek počítačů. Poslední schůzka v tomto školním roce proběhne v příštím týdnu, tj. 10. června 2011.

Cílem projektu „Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry“ je podpořit samostatnost a individuální zájem žáků při orientaci a rozhodování v procesu volby správného studijního oboru pro budoucí zaměstnání. S využitím nejmodernějších technologií ICT se žáci formou testování dozvědí, jaké předpoklady, dovednosti či schopnosti mají. Podle výstupů pak mají možnost se rozhodnout a správně zvolit směr dalšího vzdělávání. Do tohoto projektu se v tomto školním roce zapojili žáci 8. třídy naší školy a otestovali se prostřednictvím počítačového programu COMDI, který je zaměřen na pracovní diagnostiku. S každým žákem byla provedena individuální interpretace, v případě zájmu i s rodiči.

Bc. Miluše Hornáková

V pondělí 30. 5. 2011 žáci 9. třídy uspořádali pro své mladší spolužáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě pro ně připravili soutěže, po jejichž splnění všichni dostali sladkou odměnu. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

POZOR! Čeká nás předposlední představení ZDCH, a to francouzská komedie Bůh masakru.

Dva manželské páry chtějí kultivovaně vyřešit spor mezi svými jedenáctiletými potomky - spor, při němž jeden druhému vyrazil zuby. Budou rodiče úspěšní?

To se dovíme 1. června 2011 ve studiu d.

Sraz bude v 16 hodin na obvyklém místě (zastávka Jednota).

V pátek 27. 5. se žáci 3. třídy zúčastnili zajímavé exkurze s paní Pavlou Blažkovou s CHKO. Na louce se naučili zacházet s entomologickou síťkou, chytali hmyz, pavouky, motýli a určovali rostliny. U rybníka jsme lovili žáby, vodní živočichy, šídla a jejich larvy. Zopakovali jsme si a také jsme se naučili mnoho nového o přírodě.

Mgr. Jaroslava Princlová

Na několik hodin se ve čtvrtek 26. května 2011 stali naši páťáci a šesťáci farmáři. Ekofarma Kozodoj nám umožnila zblízka vidět chov hospodářských zvířat – jejich potřeby, chování, čím se živí a jaký užitek dávají člověku. Velmi příjemný zážitek jsme měli z přímého kontaktu se zvířaty – krmení, hlazení. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Vlasta Malá

Celý rok se všichni čtvrťáci za pomoci lektora, kterým byl pan Vladimír Kantor z MěDDM v Mariánských Lázních, zdokonalovali ve znalostech dopravních značek i řešení zapeklitých křižovatek, aby se připravili na úspěšné složení závěrečného dopravního testu a jízd. Ti úspěšní si po dlouhodobém snažení v úterý 24. května odnesli svůj průkaz cyklisty neboli "řidičák na kolo".

 Ve čtvrtek 26. 5. 2011 se nebude konat keramický kroužek.

V pátek 20. 5. 2011 vyvrcholily přípravy projektu 8. třídy v rámci výuky výchovy k občanství na téma manželství. Žáci si vyzkoušeli, jak probíhá obřad uzavření sňatku. Tímto děkujeme panu starostovi a paní matrikářce, že se nám věnovali a poskytli spoustu informací. Velmi zajímávé pro všechny bylo i prohlédnout si staré matriční knihy. Po obřadu na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi jsme se přesunuli zpět do školy, kde svatba pokračovala slavnostní hostinou, kterou si žáci sami připravili. Fotografie najdete v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková