Aktuálně ze školy

Ve středu 20. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Ve čtvrtek 14. 4. 2011 odpoledne v přízemí školní budovy vystavili žáci svá keramická dílka. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:

Je nemožné přesně určit, kdy první hrnčíř vyrobil, to znamená tvarováním, sušením a vypalováním přeměnil obyčejný kousek hlíny v keramickou nádobu. Práce s hlínou nadchla i nás – žáky keramického kroužku. Podívejte se na to, co se nám podařilo z hlíny vytvořit.

Vlasta Malá, keramický kroužek

Zítra 12. 4. 2011 se nebude konat Kroužek tvůrčího psaní.

V pátek 8. dubna 2011 jsme se zúčastnili turnaje v ledním hokeji, který pořádala Základní škola Jih Mariánské Lázně. Naše mužstvo i v letošním roce změřilo své síly s týmy obou mariánskolázeňských škol. I když zvítězit proti silnějším týmům bylo pro nás nemožné, cení se snaha a nasazení některých našich hráčů.  Pochválit musíme zvláště brankáře za jeho obětavý výkon. 

Mgr. Jaroslav Samek

 Ve středu 13. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. 2011 proběhla v obecní knihovně v přízemí hleďsebské radnice již posedmé Noc s Andersenem. Přihlášené děti měly možnost nejprve zhlédnout Doktorskou pohádku K. Čapka, kterou si pro ně připravili žáci 8. ročníku pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Mikulášové, a poté si společně zasoutěžit, poslechnout pohádku, již přečetl sám pan starosta RNDr. V. Padevět, absolvovat stezku odvahy s trenérem fotbalového dorostu p. Lukášem Baťkem a před spaním si promítnout pohádku. Kdo vydržel nespat, strávil celý zbytek noci (i brzkého rána) v zajetí pohádkových postav na pexesu nebo na kartách Černého Petra.

Na organizaci akce se podíleli především knihovník p. P. Kreuz a p. uč. Mgr. Lenka Mikulášová. Při vlastní akci jim pomáhali p. Lukáš Baťko s p. Lenkou Schulzovou. Skvělou atmosféru můžete vstřebat prostřednictvím fotografií zveřejněných v naší FOTOGALERII.

V pondělí 4. dubna 2011 se výběr žáků 4. a 5. třídy zúčastnil turnaje ve vybíjené mezi školami, který probíhal v tělocvičně Základní školy Úšovice, Mariánské Lázně.  Po několika vzájemných zápasech jsme se umístili na 4. místě. Všem účastníkům patří pochvala za snahu při reprezentaci školy na této akci. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Ve středu 6. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Ve středu 13. dubna 2011 od 17:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče žáků 4. třídy
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 17:00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1., 2., 3., 5., 6., 8., a 9. třídy. Pro rodiče žáků 7. třídy jsou od 17:00 hodin konzultační hodiny.

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 se nebude konat keramický kroužek.

V pátek 25. března navštívili žáci 4. ročníku Městské muzeum v Mariánských Lázních, kde je v těchto dnech možné zhlédnout výstavu, která dokazuje pobyt Keltů na našem území. Děti si mohly zábavnou formou vyzkoušet dovednost keltských řemeslníků, práci na keltském tkalcovském stavu a mnohé jiné. Nakonec si všichni mohli pověsit svou kartičku na Strom splněných přání.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Připomněli jsme si Světový den poezie, který je vyhlášen na 21. březen.
Středa 23. 3. od 14:00 hodin byla příjemná všem, kteří mají rádi poezii. Žáci 2. – 8. ročníku se sešli při recitační soutěži. Snažení recitátorů bylo odměněno vždy velkým potleskem, malou sladkostí a pochvalným listem. Nejlepší dostali - HLEĎSEBSKÉHO OSKÁRKA – sošku kouzelné žabky.

Vlasta Malá, organizátor soutěže
 

Již tradičně se zapojujeme do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 240 237 soutěžících.

I v letošním roce naši žáci navštívili v Mariánských Lázních další z velmi zajímavých pořadů Mgr. Milana Parnahaje a Josefa Šlika. Žáci 6. – 9. ročníku se seznámili s největšími hvězdami světové rockové hudby. V pásmu realizovaném dvěma hudebníky se prolínalo mluvené výkladové slovo s hudebními vstupy, kdy oba účinkující buď zpívali a hráli „na živo“ nebo pouštěli ukázky. Připomněli jsme si tak písně řady světových legend.

 

V úterý 8. března navštívili žáci I. stupně naší školy Městské divadlo v Mariánských Lázních. Děti se tentokrát setkaly se dvěma známými králíky, které důvěrně znají z oblíbeného kresleného seriálu z televizních obrazovek. Muzikálová podoba příběhu Boba a Bobka v podání herců Divadla Špílberg z Brna všechny nadchla.