Aktuálně ze školy

Ve čtvrtek 23. 6. 2011 pozvali „čtvrťáci“ do školy své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády, aby jim zahráli dvě pohádky, přednesli básničky a zatančili zumbu. Malé přestávky mezi vystoupeními všem zpříjemnil žák Petr Girga hrou na elektrické klávesy. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za skvělé výkony. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Dne 24. 6. 2011 se uskutečnil projektový den – Štěstí přeje připraveným. Žáci si připomněli, jak se chovat v různých krizových situacích. Každý si mohl vyzkoušet umělé dýchání nebo zástavu tepenného krvácení. Zajímavá byla ukázka záchrany osob z prvního patra budovy slaňováním a hašení ohně různými hasicími přístroji. Za spolupráci při realizaci projektového dne děkujeme Záchranné službě ROYAL RANGERS a firmě APOSTAV spol. s r. o. Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Lenka Stehlíková

V pondělí 27. 6. 2011 přišly na návštěvu 1. třídy děti z MŠ ve Velké Hleďsebi. Naši prvňáci spolu s paní učitelkou Borkovou ukázali svým mladším kamarádům, co všechno se již naučili. Děti z mateřské školy si prohlédly třídu, kam brzy budou chodit. Už jen několik týdnů je dělí od toho, kdy se budou pyšnit tím, že jsou "školáci".

Ve středu 15. června 2011 pořádala naše škola soutěž v silovém víceboji. Z pozvaných několika škol z regionu se nakonec zúčastnily jen dvě. Mladší kategorie soutěžila ve trojboji a starší ve čtyřboji. Naši žáci vybojovali stříbrný pohár. Poděkování patří TJ Sandow Mariánské Lázně za zapůjčení lavice s činkou a závažím. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.
Mgr. Jaroslav Samek

V pátek 17. 6. si žáci I. stupně změřili svou sílu, obratnost a rychlost v běhu na 50 m, v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Všem patří pochvala za snahu. Ti nejlepší si vybojovali medaili, diplom a drobné ceny. Poděkování za pomoc s organizací sportovního dopoledne patří žákům 9. ročníku a vyučujícím I. stupně – p. učitelce Princlové, Svobodové, Malé, Jašíčkové a Obendorfer.
Fotografie z atletického trojboje najdete v naší fotogalerii.
Mgr. Vladimíra Rychtrová

Výuka páťáků v rámci přírodovědy byla přesunuta tentokrát do výrobního závodu Eutit – Stará Voda. V kapitole – ČLOVĚK A VÝROBA byli žáci seznámeni s různými druhy průmyslu. V pondělí 20. 6. se mohli podívat, jak náročná je práce ve výrobním podniku, kde se přetavený čedič mění ve výrobky s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi. Žáci byli svědky nakládky, která poputuje lodí do daleké Austrálie.
Fotografie z exkurze jsou umístěny v naší fotogalerii.

Vlasta Malá

Ve čtvrtek 16. 6. 2011 uspořádaly vychovatelky školní družiny pro děti soutěžní odpoledne. Školní zahrada se proměnila v závodiště se šesti stanovišti, kde si děti vyzkoušely přesnou trefu, zručnost, odhad a hlavně trpělivost. Každá disciplína byla oceněna sladkostí a na závěr byl předán diplom. Užili jsme si spoustu legrace a smíchu.

Jana Jašíčková

Žáci 4. třídy se vypravili vlakem na školní výlet do Konstantinových Lázní. Díky pěknému počasí jsme mohli využít sportovních možností v areálu kempu La Rocca, kde jsme byli ubytovaní v chatkách. Navštívili jsme zříceninu nedalekého hradu Gutštejn, prohlédli jsme si Konstantinovy Lázně a také blízké Polžice. Velký úspěch měly soutěže, za které děti obdržely diplomy a sladkosti. Svou odvahu si mohly vyzkoušet při večerním „Bobříkovi“. Můj velký dík patří paní Blovské a paní Kávové, které mi s péčí o děti velice pomohly. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Pobyt u rybníka Betlém byl příjemný žákům páté a deváté třídy. Výlety do okolí (Bečov, hrad Gutstein, Konstantinovy Lázně) rozšířily znalosti žáků. Počasí dovolilo zorganizovat i základní výcvik ve vodní turistice. Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Vlasta Malá

V pondělí 13. 6. 2011 přišly na návštěvu 1. třídy děti z MŠ v Klimentově. Předvedli jsme dětem, co všechno jsme se již naučili - číst, psát a počítat. Na oplátku nám předškoláci přednesli básničku. Líbilo se jim u nás a těší se na příští školní rok. Už brzy z nich budou také školáci a budou se učit to, co umí jejich starší kamarádi.
Angela Borková

Žáci 1. třídy byli ve dnech 8. - 11. 6. 2011 na výletě v Železné Rudě. Líbila se jim pěší túra k Černému jezeru, které je největším a nejhlubším jezerem ledovcového původu u nás. Navštívili jsme muzeum motorek, historie lyžařství i muzeum sklářství. Cestou vlakem jsme projeli nejdelším vlakovým tunelem v České republice - je dlouhý 1747 m. Počasí nám přálo a tak jsme se s novými zážitky vrátili zase domů.

Angela Borková 

V království Lancre se začnou dít nekalé věci. Tři čarodějky (Bábi Zlopočasná, Stařenka Oggová a Magráta Česneková) mají zabránit nejhoršímu a dosadit na trůn právoplatného krále. Podaří se jim to?

Tak to se dozvíme ve čtvrtek 16. června, kdy zhlédneme fantasy parodii na Macbetha "Soudné sestry" . Jedná se o poslední představení naší předplatitelské skupiny.

Sejdeme se opět v 16 hodin u Jednoty.

POZOR! Vzhledem k délce představení bude návrat domů později než obvykle!

Žáci 5. a 6. třídy navštívili dne 8. 6. 2011 firmu Ekodepon v Černošíně, která se zabývá ekologickou likvidací odpadu na vlastní skládce. Ve školicím středisku vyškolený lektor seznámil žáky se systémem správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. V praktické části exkurze si všichni prošli naučnou stezku odpadů. Stezka je lemována naučnými panely a prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky. Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno.

Bc. Miluše Hornáková

Ve středu 8. června navštívili žáci 8. třídy v rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce město Plzeň. Za doprovodu příjemné paní knihovnice jsme si prohlédli Anglickou knihovnu, kde jsme si počítačovým testem mohli ověřit své znalosti angličtiny. Následovala krátká procházka po Plzni. Den si žáci ještě zpříjemnili návštěvou kina.

Mgr. Martina Milnaříková

Dne 7. 6. 2011 jsme byli na výletě v ZOO Plzeň. Děti říkaly, že to byl jejich nejkrásnější výlet. Povedlo se vše - krásné počasí, hodní žáci, příjemné maminky a úžasné prostředí ZOO Plzeň s obrovským množstvím živočichů a rostlin. Děti byly nadšené i z návštěvy parku s dinosaury, kinem a dětským hřištěm.

Mgr. Jaroslava Princlová