Aktuálně ze školy

Výuka ZUŠ u p. Strejčkové je ve středu 10. 11. 2010 zrušena.

Prostřednictvím zástupce vedení HZS Karlovarského kraje, stanice Mariánské Lázně bylo naší škole dodatečně předáno poděkování za účast na cvičení záchranných složek Thermi 2010, které se konalo v naší obci dne 23. září 2010.

V úterý 2. 11. 2010 se zástupci I. a II. stupně zúčastnili plaveckých závodů v plaveckém bazénu v Mariánských Lázních. V silné konkurenci mariánskolázeňských škol se snažili zaplavat co nejlepší výsledky. Žáci tak získali cenné zkušenosti. Za reprezentaci školy jim patří pochvala.

V úterý dne 26. 10. 2010 se žáci deváté třídy zúčastnili již každoročně plánované návštěvy Úřadu práce v Chebu, zaměřené na budoucí volbu povolání. Získají zde informace o středních školách, o možnostech uplatnění v budoucnosti. To vše jim pomůže se správně rozhodnout. 
Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

V úterý 26. 10. 2010 proběhla v naší škole zdařilá oslava tradičního anglického svátku. Žáci 1. - 5. ročníku se převlékli do krásných masek. Vyučujícím byli nápomocni vybraní žáci z 8. ročníku, kteří si s dětmi zazpívali a vyhodnotili nejoriginálnější masky.

 Ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2010 probíhají podzimní prázdniny.

Ve středu 19. října si žáci z 8. a 9. třídy ověřili svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme.

V pátek 15. října 2010 se nebude konat kroužek počítačů.

Již příští čtvrtek 21. října 2010 zhlédneme představení V OSM U ARCHY, a to ve studiu d od 17 hodin. Jde o bajku kříženou s groteskou o tučňácích, kterým se podaří díky nepozorné holubici na Noemovu archu proklouznout v nestandartním počtu tří.

Autobusová doprava zůstává zachována jako loňský rok i s nástupními místy.

Peníze za předplatné (700 Kč) přineste do konce tohoto týdne p. uč. Mikulášové.

Výběr dvanácti chlapců ze sedmého, osmého a devátého ročníku se zúčastnil turnaje v minikopané. Na turnaj se dostavilo celkem pět týmů z okolních škol. Sportovní klání se odehrávalo 7. října 2010 na ploše fotbalového hřiště Viktoria Mariánské Lázně. I přes poměrně chladné počasí se snažili mladí sportovci podávat maximální výkony. Našemu týmu se podařilo získat krásné 3. místo.

V pátek 8. října 2010 se nebude konat kroužek počítačů.

V pátek 1. října 2010 se žáci 2. stupně naší školy vydali fandit na MS v basketbalu žen, které se konalo v Karlových Varech. Všichni se na akci moc těšili.
V hale KV Arény panovala fantastická atmosféra. Naši žáci se vrátili plni zážitků z této výjimečné akce.

Několik fotografií, ze kterých je patrné nadšení dětí, je možné si prohlédnout v naší fotogalerii.

 V úterý 21. září byli žáci 1. a 2. ročníku v planetáriu v Praze. Pořad malé návštěvníky zaujal. Za krásného počasí se pak ještě v doprovodu paní učitelky Borkové a Svobodové a několika maminek prošli Vyšehradem. Z vydařeného výletu se vraceli všichni spokojeni.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve čtvrtek 23. září 2010 od 17 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče žáků 3. třídy.

Nová divadelní sezóna se nezadržitelně blíží! Naše škola zajišťuje i v letošním školním roce předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. V průběhu školního roku čeká předplatitele 6 představení (skupina MC). Hracím dnem je již tradičně čtvrtek. Představení začínají v 17.00 hodin. Sraz abonentů bude jako vždy v 16 hodin u "Jednoty". Další informace budou oznámeny na nástěnce DIVADLO v 1. patře školy. Zájemci se přihlásí u paní učitelky Mikulášové do 20. září 2010.