Aktuálně ze školy

Celý rok se všichni čtvrťáci za pomoci lektora, kterým byl pan Vladimír Kantor z MěDDM v Mariánských Lázních, zdokonalovali ve znalostech dopravních značek i řešení zapeklitých křižovatek, aby se připravili na úspěšné složení závěrečného dopravního testu a jízd. Ti úspěšní si po dlouhodobém snažení v úterý 24. května odnesli svůj průkaz cyklisty neboli "řidičák na kolo".

 Ve čtvrtek 26. 5. 2011 se nebude konat keramický kroužek.

V pátek 20. 5. 2011 vyvrcholily přípravy projektu 8. třídy v rámci výuky výchovy k občanství na téma manželství. Žáci si vyzkoušeli, jak probíhá obřad uzavření sňatku. Tímto děkujeme panu starostovi a paní matrikářce, že se nám věnovali a poskytli spoustu informací. Velmi zajímávé pro všechny bylo i prohlédnout si staré matriční knihy. Po obřadu na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi jsme se přesunuli zpět do školy, kde svatba pokračovala slavnostní hostinou, kterou si žáci sami připravili. Fotografie najdete v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 se vybraní žáci 6., 7. a 8. třídy seznámili s kulturou a civilizací starověkých Keltů v hravém výukovém programu, který se konal v areálu Zámku Klášterec nad Ohří. Součástí programu byly aktivity, do kterých se mohly děti aktivně zapojit. V ceně vstupného byla zahrnuta i prohlídka pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Kopeckých. Fotografie jsou opět v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

V pátek 20. 5. 2011 se nebude konat kroužek počítačů. Termín konání kroužku je přesunut mimořádně v tomto týdnu na čtvrtek 19. 5. 2011 v době od 13:45 do 15:15

 Ve středu 18. 5. 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

V úterý 17. 5. 2011 se nebude konat KROUŽEK TVŮRČÍHO PSANÍ.

Žáci 4. ročníku vyráběli pod vedením pana Bestajovského přáníčka ke Dni matek nepříliš známou technikou Quilling, při které se stáčejí a tvarují proužky papíru. Děti tato práce, díky trpělivému vedení lektora, velice zaujala. Děkujeme panu Bestajovskému a těšíme se na další spolupráci.
Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

 V pátek 13. května 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

V pondělí  2. května 2011 se konalo  v Chebu  okresní  kolo  dopravní soutěže cyklistů, kterého se zúčastnili vítězové 1. kategorie (4. – 6. ročník)  školního kola. Žáci se umístili na pěkném 6. místě v konkurenci  jedenácti škol z celého okresu a nasbírali zkušenosti do dalších ročníků této soutěže. Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

I tentokrát se naše škola zapojila do této oblíbené matematické soutěže. Úlohy, které žáci řeší vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnili žáci 5., 6., 7. a 8. třídy. Úspěšní řešitelé pak postupují do dalších kol. V letošním ročníku jsme zaznamenali mimořádný úspěch. Naše žákyně 8. třídy Eliška Brabcová se probojovala až do krajského kola, které probíhalo 27. dubna 2011 v Ostrově nad Ohří. Její výkon si zaslouží velkou pochvalu.

 V pátek 29. 4. 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

Soutěživého ducha projevili malí fotbalisté (1. – 5. třída) naší školy v okrskovém kole soutěže McDonald´s Cup, které se konalo v Mariánských Lázních. Žáci skupiny A (1. - 3. třída) i skupiny B (4., 5. třída) se umístili na třetím místě. Malé sportovce je nutné pochválit za příkladné sportovní chování. Tentokrát malým sportovcům přálo i počasí.

Vlasta Malá

V soutěži O nejhezčí velikonoční pohlednici vyhlášenou svazkem obcí Mariánskolázeňsko byly úspěšné žákyně naší školy – Zuzana Mazancová, Lucie Macáková, Tereza Repíková. Dne 27. 4. 2011 v knihovně Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi byly předány hezké ceny všem úspěšným výtvarníkům.
Fotografie z vyhlášení výsledků si prohlédněte v naší fotogalerii.

Vlasta Malá 

Naladit se na blížící se jarní svátky a připomenout si velikonoční tradice bylo úkolem Velikonoční školy. Tentokrát se ze třídy do třídy nepřesouvali učitelé, ale žáci. Paní učitelky si pro ně připravily výuku v duchu Velikonoc. Děti vyráběly, kreslily, četly, učily se koledy a soutěžily. Nakonec je čekala sladká odměna.
Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová