Aktuálně ze školy

I tentokrát se naše škola zapojila do této oblíbené matematické soutěže. Úlohy, které žáci řeší vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěže se zúčastnili žáci 5., 6., 7. a 8. třídy. Úspěšní řešitelé pak postupují do dalších kol. V letošním ročníku jsme zaznamenali mimořádný úspěch. Naše žákyně 8. třídy Eliška Brabcová se probojovala až do krajského kola, které probíhalo 27. dubna 2011 v Ostrově nad Ohří. Její výkon si zaslouží velkou pochvalu.

 V pátek 29. 4. 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

Soutěživého ducha projevili malí fotbalisté (1. – 5. třída) naší školy v okrskovém kole soutěže McDonald´s Cup, které se konalo v Mariánských Lázních. Žáci skupiny A (1. - 3. třída) i skupiny B (4., 5. třída) se umístili na třetím místě. Malé sportovce je nutné pochválit za příkladné sportovní chování. Tentokrát malým sportovcům přálo i počasí.

Vlasta Malá

V soutěži O nejhezčí velikonoční pohlednici vyhlášenou svazkem obcí Mariánskolázeňsko byly úspěšné žákyně naší školy – Zuzana Mazancová, Lucie Macáková, Tereza Repíková. Dne 27. 4. 2011 v knihovně Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi byly předány hezké ceny všem úspěšným výtvarníkům.
Fotografie z vyhlášení výsledků si prohlédněte v naší fotogalerii.

Vlasta Malá 

Naladit se na blížící se jarní svátky a připomenout si velikonoční tradice bylo úkolem Velikonoční školy. Tentokrát se ze třídy do třídy nepřesouvali učitelé, ale žáci. Paní učitelky si pro ně připravily výuku v duchu Velikonoc. Děti vyráběly, kreslily, četly, učily se koledy a soutěžily. Nakonec je čekala sladká odměna.
Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

 

 

21. 4. 2010 a 22. 4. 2010

probíhají velikonoční prázdniny.

 

 

 

Kroužek tvůrčího psaní vydává časopis HLUČ, který vás má informovat o tom, co se děje u nás ve škole. V prvním patře školy je nově umístěna schránka, do níž můžete házet své příspěvky, které pak budou v dalších číslech časopisu použity.

Bližší informace o schránce a příspěvcích si můžete přečíst v příloze umístěné u této aktuality.

Naše škola se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásilo chebské divadlo u příležitosti oslav 50. výročí profesionální divadelní scény v Chebu. Naši žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v rámci celoročního předplatného, a tak účast v soutěži byla vlastně poděkováním hercům a pracovníkům ZDCH. Do soutěže se zapojily základní a střední školy jak z Chebu, tak i z okolí.
Ve výtvarné části této soutěže byli naši žáci mimořádně úspěšní.
V kategorii mladších žáků obsadili 2. místo Jan Šindelář a Jakub Podhaiský ze třetí třídy  se svým modelem divadla k představení  "V OSM U ARCHY".
V kategorii starších žáků se umístil také na 2. místě Ondřej Kuba, žák 6. třídy s kresbou chebského divadla.

Mgr. Jaroslava Princlová 

Již pošesté (opět ve dvou blocích) probíhala na území celé ČR známá soutěž MLÉKONTO. V době od 1. 11. 2010 - 31. 3. 2011 (s vánoční přestávkou) zadávali žáci kódy z krabiček od mléka na svá konta a vyhrávali pěkné ceny. Součástí akce byla i soutěž škol, tentokrát v 6 kategoriích podle počtu žáků. Zvítězily školy s nejvyšším průměrem bodů na jednoho žáka.

Naší škole se podařilo obsadit ve 4. kategorii (od 151 - 200 žáků) nádherné 4. místo, a získat tak řadu krásných cen (stavebnici LEGO, společenskou hru SUDOKU, možnost výběru z nabídky i - výuka nakladatelství FRAUS, kreslící program STABILO, sadu Tempisch na squash a sadu lepidel UHU).

Všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, moc děkujeme!!!

V pondělí 18. 4. 2011 žáci páté třídy navštívili ZŠ Tři Sekery, aby se utkali s místními žáky ve VAJÍČKOVÉM DESETIBOJI. Soutěžní úkoly plnili žáci s velkým nadšením. Zvlášť zdařilé bylo splnění úkolu – pletení pomlázek. Velikonoční sladkosti byly odměnou za tvořivé dopoledne, plné krásných velikonočních výrobků.

Vlasta Malá, třídní učitelka

Dne 13. 4. 2011 a 19. 4. 2011 se vybraní žáci I. stupně (4. a 5. třída) a II. stupně (6. až 9. třída) zúčastnili dopravní soutěže. Po zvládnutí testů z dopravní výchovy je čekali ještě jízdy na dopravním hřišti. To, jak umí dobře ovládat své kolo, dokazovali při jízdě zručnosti mezi překážkami. Nejúspěšnější žáci budou mít možnost zúčastnit se okresního kola v Chebu. Několik fotografií z akce najdete v naší fotogalerii.

Velikonoce žáci 2. třídy slavili už s několikadenním předstihem díky hodným maminkám, které pro ně připravily sladké pohoštění. Na perníčkách i beránkovi si děti opravdu pochutnaly.

Jana Svobodová, třídní učitelka

Mladí recitátoři, hudebníci a zpěváčci z řad žáků 1. stupně přišli v sobotu 16. 4. 2011 na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi přivítat spolu s panem starostou nové občánky naší obce. Malá miminka sice ještě nechápala, co jim jejich starší kamarádi říkají, zato zpívání se jim moc líbilo. Za vystoupení odměnil pan starosta děti malým dárkem a sladkostmi. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Ve středu 20. dubna 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

Ve čtvrtek 14. 4. 2011 odpoledne v přízemí školní budovy vystavili žáci svá keramická dílka. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:

Je nemožné přesně určit, kdy první hrnčíř vyrobil, to znamená tvarováním, sušením a vypalováním přeměnil obyčejný kousek hlíny v keramickou nádobu. Práce s hlínou nadchla i nás – žáky keramického kroužku. Podívejte se na to, co se nám podařilo z hlíny vytvořit.

Vlasta Malá, keramický kroužek