Aktuálně ze školy

V pátek 2. 12. 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

Opět se naši žáci zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Tato soutěž je určena žákům 5. až 8. ročníku základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

Dne 28. listopadu 2011 se i žáci osmého ročníku zúčastnili exkurze v Techmánii – vědeckém centru v Plzni. Pro osmou třídu byl mimo jiné připraven program o tekutém dusíku a také ukázka Van der Graafova generátoru. Některým žákyním z této ukázky „stály“ vlasy na hlavách…

Mgr. Jaroslav Samek

Dne 24. listopadu 2011 se žáci devátého ročníku zúčastnili exkurze v rámci výuky fyziky a chemie v Techmánii – vědeckém centru v Plzni. Mimo jiné zajímavé stálé expozice a ukázky fyzikálních jevů zhlédli program o polymerech a ukázku Van der Graafova generátoru.

Mgr. Jaroslav Samek

V pondělí 12. 12. 2011 se od 17 hodin koná třídní schůzka 9. třídy. Rodičům a žákům budou poskytovány informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ. Této informační schůzky se zúčastní zástupci středních škol.

Ve čtvrtek 15. 12. 2011 (od 10 hodin) zhlédnou vybraní žáci 7. - 9. ročníku veřejnou generálku klaunsky veselého špionážního příběhu o tajemných 39 stupních a několika dalších záhadách, které se všechny točí kolem magické formule r mínus jedna lomeno r to celé na gamma to celé na xy to celé na druhou...

Hrají: Tomáš Kolomazník, Pavla Janiššová, Petr Konáš, David Beneš.

Předběžná cena: 105 Kč (vstupné + doprava autobusem)

PS. Pokud vzorci nerozumíte, nebojte se, nechápe to ani hlavní hrdina, proto se snaží přijít na to, kdo a proč mu usiluje o život.

Vyhlašujeme 12. ročník soutěže. Soutěžní ozdoby na vánoční stromeček (ručně doma vyrobené, určené pouze k zavěšení, o maximální velikosti 15 cm) přihlašujte do soutěže od 25. 11. 2011 do 8. 12. 2011 u paní Jašíčkové ve školní družině. Soutěže se mohou zúčastnit žáci celé školy v kategoriích I. a II. stupeň.

Vyhlášení výsledků této soutěže proběhne  12. 12. 2011 od 8:00 hodin stejně jako v minulých letech v přízemí školy. Na výherce nejlepších ozdob čekají odměny.Těšíme se na vaše nápady! 

Jana Jašíčková

Den 23. 11. 2011 trávili žáci UVČ v Praze, kde navštívili Sovovy mlýny na Kampě. Zúčastnili se výtvarné dílny – POHYB V UMĚNÍ.
Velmi profesionální výklad o díle Františka Kupky, byl zakončen vlastní tvorbou žáků, inspirovanou jeho tvorbou. Zážitek přinesla i další prohlídka objektu Musea Kampa. Pohled na podzimní Prahu z věže ve tvaru krychle byl nezapomenutelný.

Vlasta Malá

Od pondělí 21. 11.  2011 do pátku 2. 12. 2011 je pro veřejnost otevřena výstava prací žáků Základní školy Velká Hleďsebe v Domě občanské vybavenosti  v Klimentově. Práce našich žáků je možné si prohlédnout každý pracovní den od 16 do 18 hodin. Fotografie ze zahájení výstavy si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mladí recitátoři, hudebníci a zpěváčci z řad žáků 1. stupně přišli v sobotu 19. 11. 2011 na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi přivítat spolu s panem starostou nové občánky naší obce. Fotografie z akce jsou umístěny v naší fotogalerii.

V úterý 15. listopadu 2011 se konají od 17 hodin třídní schůzky 1. - 8. třídy a konzultační hodiny 9. třídy. 

V rámci netradičního vyučování si žáci 1. stupně naší školy v úterý 25. října užívali halloweenských aktivit, které pro ně pečlivě a s nadšením připravily žákyně 9. a 8. třídy. Fotky z příjemně stráveného dopoledne  naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Michaela Plachá

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2011 probíhají podzimní prázdniny. 

Doplněná nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 pro žáky školy je umístěna zde. Nově otevřen kroužek Počítače. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy.

V pátek 21. října si žáci z 8. a 9. třídy ověřili svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme. Více o této soutěži se můžete dozvědět zde.