Aktuálně ze školy

Již ve čtvrtek 6. 10. 2011 zhlédneme první představení Dokonale křehká cesta k růžovým poutům. V roli doktora René Skalského se nám představí  oblíbený Petr Konáš.

Protože se jedná o první návštěvu  chebského divadla v tomto školním roce, připomínám, že místa ani čas odjezdu se letos nemění...

Předplatné 870 Kč přineste nejpozději ve středu 5. 10. 2011 p. uč. Mikulášové.

Dne 29. 9. 2011 navštívili žáci 1. třídy výstavu obrazů Klubu výtvarníků Mariánské Lázně v galerii Atrium. Obrázky se dětem velmi líbily. V parku jsme si pak prohlédli sochy V. Eibla.
Zúčastnili jsme se také zkoušky symfonického orchestru v Casinu. Přišel nás osobně přivítat pan dirigent M. Roháč a pochválil děti za jejich vzorné chování. Hudebníci žákům ochotně předvedli své nástroje a paní Petříková doprovodila zpěv našich dětí na housle.
Přálo nám i slunečné počasí a tak se náš první malý výlet opravdu vydařil.

Mgr. Jaroslava Princlová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pondělí 10. 10. 2011 volný den (podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo si stáhnout na našem webu.

 V úterý 13. září 2011 od 17:00 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd.

Školní rok 2011/2012 zahájíme dne 1. 9. 2011 (čtvrtek). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:
Přihlásit se ke stravování a uhradit stravné je možné 1. 9. od 7:30  do 11:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové.

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

1. 7. 2011 8:00 – 11:00 h   24. 8. 2011 9:00 – 11:00 h
4. 7. 2011 8:00 – 9:00 h   25. 8. 2011 10:00 – 12:00 h
29. 7. 2011 9:00 – 11:00 h   26. 8. 2011 9:00 – 11:00 h
1. 8. 2011 9:00 – 11:00 h   30. 8. 2011 8:00 – 10:00 h
23. 8. 2011 9:00 – 10:00 h   31. 8. 2011 8:00 – 10:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Také letošní devátá třída školního roku 2010/2011 se rozloučila se školou svým „posledním zvoněním“. Žáci navštívili postupně všechny nižší ročníky, rozloučili se s vyučujícími i zaměstnanci naší školy. Zavítali také na obecní úřad, kde již druhý den slavnostně převezmou poslední vysvědčení základní školy. Věříme, že si na naši školu rádi vzpomenou a přijdou se také někdy podívat. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě. Fotografie z posledního zvonění a předávání vysvědčení jsou umístěny v naší fotogalerii.

Mgr. Jaroslav Samek

V průběhu měsíců května a června se v rámci tělesné výchovy naše škola zúčastnila „Pětiboje Martiny Sáblíkové“. Soutěžilo se v běhu, driblingu, šplhu, hodu a skoku. Z více než 20 tisíc zúčastněných žáků vybraných škol se podařilo vybojovat pozici mezi prvními dvěma sty soutěžícími. Další dvě místa byla v první tisícovce. Vyhodnocení kategorií proběhne v rámci výuky tělesné výchovy.

Mgr. Jaroslav Samek

Ve čtvrtek 23. 6. 2011 pozvali „čtvrťáci“ do školy své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády, aby jim zahráli dvě pohádky, přednesli básničky a zatančili zumbu. Malé přestávky mezi vystoupeními všem zpříjemnil žák Petr Girga hrou na elektrické klávesy. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za skvělé výkony. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Dne 24. 6. 2011 se uskutečnil projektový den – Štěstí přeje připraveným. Žáci si připomněli, jak se chovat v různých krizových situacích. Každý si mohl vyzkoušet umělé dýchání nebo zástavu tepenného krvácení. Zajímavá byla ukázka záchrany osob z prvního patra budovy slaňováním a hašení ohně různými hasicími přístroji. Za spolupráci při realizaci projektového dne děkujeme Záchranné službě ROYAL RANGERS a firmě APOSTAV spol. s r. o. Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Lenka Stehlíková

V pondělí 27. 6. 2011 přišly na návštěvu 1. třídy děti z MŠ ve Velké Hleďsebi. Naši prvňáci spolu s paní učitelkou Borkovou ukázali svým mladším kamarádům, co všechno se již naučili. Děti z mateřské školy si prohlédly třídu, kam brzy budou chodit. Už jen několik týdnů je dělí od toho, kdy se budou pyšnit tím, že jsou "školáci".

Ve středu 15. června 2011 pořádala naše škola soutěž v silovém víceboji. Z pozvaných několika škol z regionu se nakonec zúčastnily jen dvě. Mladší kategorie soutěžila ve trojboji a starší ve čtyřboji. Naši žáci vybojovali stříbrný pohár. Poděkování patří TJ Sandow Mariánské Lázně za zapůjčení lavice s činkou a závažím. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.
Mgr. Jaroslav Samek

V pátek 17. 6. si žáci I. stupně změřili svou sílu, obratnost a rychlost v běhu na 50 m, v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Všem patří pochvala za snahu. Ti nejlepší si vybojovali medaili, diplom a drobné ceny. Poděkování za pomoc s organizací sportovního dopoledne patří žákům 9. ročníku a vyučujícím I. stupně – p. učitelce Princlové, Svobodové, Malé, Jašíčkové a Obendorfer.
Fotografie z atletického trojboje najdete v naší fotogalerii.
Mgr. Vladimíra Rychtrová