Aktuálně ze školy

1. - 4. třída - podle pokynů třídních učitelů

5. třída - středa 24. 6. 2020
6. třída - pondělí 22. 6. 2020
7. třída - úterý 23. 6. 2020
8. třída - středa 24. 6. 2020
9. třída - čtvrtek 25. 6. 2020
 
Žáci, kteří ještě nepřinesli klíč od šatny, ho odevzdají ve stejném termínu.

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 16:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Oznamujeme, že z technických důvodů nebude systém Bakaláři v pátek 12. června 2020 funkční.

Na období 8. 6. 2020 - 22. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Čtěte pozorně přehled učiva, co máte splnit.

  • Žáci 1. stupně ZŠ se řídí informacemi třídního učitele z přehledu učiva.
  • Všichni žáci 2. stupně ZŠ odevzdají dle pokynů v přehledu učiva postupně ve dnech 8.6.2020 - 11.6.2020 zadané úkoly ze všech předmětů za období 11.3.2020 - 8.6.2020 ke kontrole a hodnocení práce  (vše podepsané). Zároveň budou odevzdávat klíč od šatny. Pokud se žák nezúčastní konzultačních hodin, předá v příslušný den úkoly a klíč v ředitelně školy.

Od pondělí 8. 6. 2020 je zahájena výuka pro žáky II. stupně ZŠ. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o organizaci výuky v této době. Žáky není potřeba předem nahlašovat.

Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro umožnění účasti na výuce (Čestné prohlášení) a evidenci docházky do příslušné třídy (dochazka-6trida nebo dochazka-7trida nebo dochazka-8trida).

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na pátek 12. 6. 2020 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá dopolední ani odpolední část výuky. Je uzavřen provoz školní jídelny.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Z důvodu uzavření školy z nařízení Ministerstva zdravotnictví proti šíření Covid-19 vracíme platbu za nepřítomnost žáků ve školní družině za školní rok 2019/2020. Částku je možné vyzvednout od 1. 6. do 5. 6. 2020 dopoledne od 7:50 do 12:00 hodin nebo ve čtvrtek 4. 6. 2020 odpoledne do 16:00 hodin v ředitelně školy. Částka bude předána pouze zákonným zástupcům žáka.

Na období 25. 5. 2020 - 8. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v sobotu 6. 6. 2020.

Od 25. 5. 2020 je zahájena výuka pro žáky 1. až 5. třídy, kteří jsou přihlášeni. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o výuce v této době.
Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro dopolední část výuky (Čestné prohlášení) a pro odpolední část výuky (Rozpis odchodů).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020 (na emailovou adresu: skola@zsvh.cz, nebo osobně ve škole v pracovních dnech od 8.00 h do 12.00 h). V případě, že bude žák do školy chodit, je potřeba také nahlásit, zda budete mít zájem i o stravování ve školní jídelně a o odpolední pobyt dítěte ve škole.
Po tomto termínu již nebude možné dítě dodatečně přihlásit.

27. 4. 2020, MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. K vydané vyhlášce je také vydána metodika s výkladem jednotlivých bodů. Oba dokumenty jsou přílohou této zprávy.

Od 11. 5. 2020 je opět možná přítomnost žáků 9. ročníku ve škole.
Od 25. 5. 2020 je opět možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

V přiloženém dokumentu najdete informace, jak mají postupovat zákonní zástupci žáků 1. stupně a 9. třídy ZŠ. V příloze pak najdete i povinné čestné prohlášení.

 

  • vstup do budovy školy od 8:15 h
  • při vstupu odevzdat čestné prohlášení - podepsané zákonným zástupcem (bez tohoto prohlášení nebude možné účastnit se výuky)
  • s sebou mít 2 roušky, sáček na roušky a klíč od šatny

Na období 11. 5. 2020 - 25. 5. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 25. 5. 2020.

Na období 27. 4. 2020 - 8. 5. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 11. 5. 2020.