Aktuálně ze školy

 

 

S hlubokou lítostí oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel ve věku 57 let náš dlouholetý kolega pan Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička.

 

 

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

29. 6. 20208:00 – 10:00 h21. 8. 20208:00 – 10:00 h
30. 6. 20208:00 – 10:00 h24. 8. 20208:00 – 10:00 h
31. 7. 20208:00 – 10:00 h26. 8. 20208:00 – 11:00 h
3. 8. 20208:00 – 10:00 h27. 8. 20208:00 – 11:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 volné dny (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá dopolední ani odpolední část výuky. Je uzavřen provoz školní jídelny.

Vysvědčení bude předáno v pátek 26. 6. 2020. Časový harmonogram předávání vysvědčení jednotlivým třídám bude zveřejněn na webových stránkách školy.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 
9. třída 26. 6. v 8.00h – Obecní úřadsraz v 7.45h před budovou OÚ
1.  - 5. třída26. 6. v 8.20h – 8. 45h

sraz v 8.20h před budovou ZŠ
v 8.45h odchází žáci domů

6. – 8. třída26. 6. v 9.00h – 9. 15hsraz v 9.00 před budovou ZŠ
v 9.15h odchází žáci domů
Žáci, kteří dosud neodevzdávali ve škole Čestné prohlášení (nedochází v květnu a červnu na výuku), předloží podepsané Čestné prohlášení zákonným zástupcem s datem 26. 6. 2020 při vstupu do školy.
Neprobíhá výuka v žádné dopolední ani odpolední skupině. Žáci si pouze vyzvednou vysvědčení.
26. 6. 2020 je uzavřen provoz ŠJ.

1. - 4. třída - podle pokynů třídních učitelů

5. třída - středa 24. 6. 2020
6. třída - pondělí 22. 6. 2020
7. třída - úterý 23. 6. 2020
8. třída - středa 24. 6. 2020
9. třída - čtvrtek 25. 6. 2020
 
Žáci, kteří ještě nepřinesli klíč od šatny, ho odevzdají ve stejném termínu.

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 16:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Oznamujeme, že z technických důvodů nebude systém Bakaláři v pátek 12. června 2020 funkční.

Na období 8. 6. 2020 - 22. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Čtěte pozorně přehled učiva, co máte splnit.

  • Žáci 1. stupně ZŠ se řídí informacemi třídního učitele z přehledu učiva.
  • Všichni žáci 2. stupně ZŠ odevzdají dle pokynů v přehledu učiva postupně ve dnech 8.6.2020 - 11.6.2020 zadané úkoly ze všech předmětů za období 11.3.2020 - 8.6.2020 ke kontrole a hodnocení práce  (vše podepsané). Zároveň budou odevzdávat klíč od šatny. Pokud se žák nezúčastní konzultačních hodin, předá v příslušný den úkoly a klíč v ředitelně školy.

Od pondělí 8. 6. 2020 je zahájena výuka pro žáky II. stupně ZŠ. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o organizaci výuky v této době. Žáky není potřeba předem nahlašovat.

Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro umožnění účasti na výuce (Čestné prohlášení) a evidenci docházky do příslušné třídy (dochazka-6trida nebo dochazka-7trida nebo dochazka-8trida).

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na pátek 12. 6. 2020 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá dopolední ani odpolední část výuky. Je uzavřen provoz školní jídelny.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Z důvodu uzavření školy z nařízení Ministerstva zdravotnictví proti šíření Covid-19 vracíme platbu za nepřítomnost žáků ve školní družině za školní rok 2019/2020. Částku je možné vyzvednout od 1. 6. do 5. 6. 2020 dopoledne od 7:50 do 12:00 hodin nebo ve čtvrtek 4. 6. 2020 odpoledne do 16:00 hodin v ředitelně školy. Částka bude předána pouze zákonným zástupcům žáka.

Na období 25. 5. 2020 - 8. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v sobotu 6. 6. 2020.

Od 25. 5. 2020 je zahájena výuka pro žáky 1. až 5. třídy, kteří jsou přihlášeni. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o výuce v této době.
Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro dopolední část výuky (Čestné prohlášení) a pro odpolední část výuky (Rozpis odchodů).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020 (na emailovou adresu: skola@zsvh.cz, nebo osobně ve škole v pracovních dnech od 8.00 h do 12.00 h). V případě, že bude žák do školy chodit, je potřeba také nahlásit, zda budete mít zájem i o stravování ve školní jídelně a o odpolední pobyt dítěte ve škole.
Po tomto termínu již nebude možné dítě dodatečně přihlásit.