Aktuálně ze školy

  • od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 - distanční výuka
  • od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 - prázdniny

Je uzavřen provoz školní družiny i školní jídelny. Zájmové kroužky neprobíhají.

2. stupeň:

12. 10. - 16. 10.

  • 6. a 7. třída - prezenční výuka dle platného rozvrhu
  • 8. a 9. třída - distanční výuka

19. 10. - 23. 10. 

  • 6. a 7. třída - distanční výuka
  • 8. a 9. třída - prezenční výuka dle platného rozvrhu

26.10. a 27. 10. - MŠMT vyhlášené volné dny (neprobíhá prezenční ani distanční výuka)


1. stupeň - stejný režim, jako doposud, neprobíhá výuka plavání (12. 10. - 23. 10.) 
ŠD - stejný režim, jako doposud
V době od 12. 10. do 23. 10. je zákaz poskytování zájmových služeb (kroužky).

V úterý 29. září 2020 si žáci 1. ročníku vyzkoušeli pracovat s červenými podzimními plody. Na pevný vlasec navlékali většinou jeřabiny, někteří si přinesli šípky nebo hloh. Po zavázání vlasce vznikl pěkný náhrdelník, který většina dětí naplánovala věnovat své mamince. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jana Šályová

Na pátek 25. září 2020 vyhlašuje ředitelka volný den. Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD a ŠJ.

Odůvodnění: doporučení ministra zdravotnictví, epidemiologická situace v regionu, zvýšená absence žáků školy ve výuce

S účinností od pátku 18. září 2020 je povinnost zakrytí dýchacích cest ve všech prostorách školy (i ve třídě v době vyučování) pro žáky na II. stupni základní školy. Prosíme rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem roušek.

Od 10. září 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřích prostorách školy (kromě učeben). Žáci při vstupu do školy musí mít roušku.

Přihlášky si mohou vyzvednout děti u třídních učitelů, jsou k dispozici i na www.zsvh.cz. Vyplněné přihlášky budou žáci odevzdávat třídním učitelům.
Rodiče mohou přihlášky vyplnit a odevzdat v době třídních schůzek.

  • V úterý 8. září 2020 od 17 hodin - 1. až 5. třída (I. stupeň ZŠ).
  • Ve středu 9. září 2020 od 17 hodin - 6. až 9. třída (II. stupeň ZŠ).

Rodiče budou seznámeni se změnou školského zákona (povinnost účasti na distanční výuce), seznámeni s hygienickými pravidly ve škole a se způsobem komunikace v době distanční výuky. Dále budou předány přístupové údaje do systému Bakaláři, identifikační údaje pro komunikaci se školou a další důležité informace o průběhu školního roku 2020/2021.
Vzhledem k současné hygienické situaci zákonní zástupci žáka (1 osoba na žáka) musí být během třídní schůzky vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška). Účast je velmi důležitá!

Školní rok 2020/2021 zahájíme dne 1. 9. 2020 (úterý). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin. Vstup do školy:

  • pro žáky 2. - 9. třídy od 7:40 do 7:50 hodin
  • pro žáky 1. třídy od 7:50 do 8:00 hodin

Slavnostní přivítání žáků 1. třídy proběhne v případě příznivého počasí na zahradě školy. V případě nepříznivého počasí v učebně 1. třídy. Doprovod žáků (maximálně 2 osoby na žáka) musí být vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška).

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. 2020 od 8:00 hodin ve vestibulu školy u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD bude hrazen převodem na účet školy.

 
Školní jídelna:
Přihlásit se ke stravování je možné v pondělí 31. 8. 2020 nebo v úterý 1. 9. 2020 od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové.

 

 

S hlubokou lítostí oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel ve věku 57 let náš dlouholetý kolega pan Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička.

 

 

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

29. 6. 20208:00 – 10:00 h21. 8. 20208:00 – 10:00 h
30. 6. 20208:00 – 10:00 h24. 8. 20208:00 – 10:00 h
31. 7. 20208:00 – 10:00 h26. 8. 20208:00 – 11:00 h
3. 8. 20208:00 – 10:00 h27. 8. 20208:00 – 11:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 volné dny (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá dopolední ani odpolední část výuky. Je uzavřen provoz školní jídelny.

Vysvědčení bude předáno v pátek 26. 6. 2020. Časový harmonogram předávání vysvědčení jednotlivým třídám bude zveřejněn na webových stránkách školy.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 
9. třída 26. 6. v 8.00h – Obecní úřadsraz v 7.45h před budovou OÚ
1.  - 5. třída26. 6. v 8.20h – 8. 45h

sraz v 8.20h před budovou ZŠ
v 8.45h odchází žáci domů

6. – 8. třída26. 6. v 9.00h – 9. 15hsraz v 9.00 před budovou ZŠ
v 9.15h odchází žáci domů
Žáci, kteří dosud neodevzdávali ve škole Čestné prohlášení (nedochází v květnu a červnu na výuku), předloží podepsané Čestné prohlášení zákonným zástupcem s datem 26. 6. 2020 při vstupu do školy.
Neprobíhá výuka v žádné dopolední ani odpolední skupině. Žáci si pouze vyzvednou vysvědčení.
26. 6. 2020 je uzavřen provoz ŠJ.