Aktuálně ze školy

Od 25. 5. 2020 je zahájena výuka pro žáky 1. až 5. třídy, kteří jsou přihlášeni. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o výuce v této době.
Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro dopolední část výuky (Čestné prohlášení) a pro odpolední část výuky (Rozpis odchodů).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020 (na emailovou adresu: skola@zsvh.cz, nebo osobně ve škole v pracovních dnech od 8.00 h do 12.00 h). V případě, že bude žák do školy chodit, je potřeba také nahlásit, zda budete mít zájem i o stravování ve školní jídelně a o odpolední pobyt dítěte ve škole.
Po tomto termínu již nebude možné dítě dodatečně přihlásit.

27. 4. 2020, MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. K vydané vyhlášce je také vydána metodika s výkladem jednotlivých bodů. Oba dokumenty jsou přílohou této zprávy.

Od 11. 5. 2020 je opět možná přítomnost žáků 9. ročníku ve škole.
Od 25. 5. 2020 je opět možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

V přiloženém dokumentu najdete informace, jak mají postupovat zákonní zástupci žáků 1. stupně a 9. třídy ZŠ. V příloze pak najdete i povinné čestné prohlášení.

 

 • vstup do budovy školy od 8:15 h
 • při vstupu odevzdat čestné prohlášení - podepsané zákonným zástupcem (bez tohoto prohlášení nebude možné účastnit se výuky)
 • s sebou mít 2 roušky, sáček na roušky a klíč od šatny

Na období 11. 5. 2020 - 25. 5. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 25. 5. 2020.

Na období 27. 4. 2020 - 8. 5. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 11. 5. 2020.

Na období 16. 4. 2020 - 24. 4. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 27. 4. 2020.

K procvičování učiva je možné využít veškeré programy společnosti SILCOM Multimedia s.r.o.,  která je naší škole po dobu uzavření zpřístupnila. Pokyny k přístupu najdete v příloze.

Na období 31. 3. 2020 - 15. 4. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Pokud bude uzavření školy pokračovat, budou ve středu 15. 4. 2020 zveřejněny úkoly na další období.

Zápis do 1. třídy proběhne bez osobní účasti dětí i jejich zákonných zástupců od 1. dubna do 30. dubna 2020Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2019 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Přesné informace o postupu si přečtěte v přiložených dokumentech Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku a Žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Žádost o ošetřovné je možné vyzvednout v budově školy:

 • ve středu 11. 3. 2020 od 10:00 do 11:00
 • ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pondělí 16. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pátek 20. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pondělí 23. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pondělí 30. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • ve středu 8. 4. 2020 od 8:00 do 9:00

Na období 20. 3. 2020 - 30. 3. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Pokud bude uzavření školy pokračovat, budou v pondělí 30. 3. 2020 zveřejněny úkoly na další období.

Na období 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020 jsou zadáné úkoly v nabídce Třídy. Pokud bude uzavření školy pokračovat, budou v pátek 20. 3. 2020 zveřejněny úkoly na další období.

Naplánovaná akce Den otevřených dveří se z důvodu uzavření školy odkládá.