Aktuálně ze školy

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 8. třídy. Pro rodiče žáků 9. třídy budou probíhat od 17:15 hodin konzultační hodiny.

V lednu letošního roku se tři žákyně 8. třídy zapojily do soutěže „Společně v Evropě: Česko a Bádensko-Würtemmbersko 2015/2016“. Na výsledky si děvčata počkala až do začátku dubna. V konkurenci 290 soutěžících se žákyně bohužel neumístily na výherních místech, přesto jim ale patří obrovská pochvala za svědomitou přípravu projektu, tj. čtyřchodového menu složeného z typických švábských specialit, které děvčata následně uvařila. Fotografie z přípravy menu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Radka Žemličková

Ve čtvrtek dne 7. 4. 2016 se žáci naší 8. třídy zúčastnili již 56. ročníku žákovských dovedností, kterou tradičně organizuje Hotelová škola v Mariánských Lázních. Akce proběhla v reprezentačních prostorech mariánskolázeňského Casina za účasti mnoha stovek hostů. Naši žáci tak měli možnost se seznámit s prací svých starších kamarádů, kteří si zvolili studium v oblasti gastronomie. Po celé dopoledne probíhaly výstavky stolování, ukázka přípravy jídel s jejich ochutnávkou i různé soutěže.  Všem účastníkům se akce velice líbila. Možná i řadu z nich ovlivnila při výběru učebních oborů, které je čeká v roce následujícím.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Oznamujeme, že plánovaná akce Noc s Andersenem, která měla probíhat v pátek 1. dubna 2016, se v tomto termínu konat nebude. Nový termín bude oznámen.

Naši žáci 6., 7. a 8. třídy se opět zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Letos probíhal již 39. ročník Pythagoriády. Soutěž je určena žákům základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií a rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. 

Ve středu 30. března 2016 se nekoná výtvarný kroužek.

Dne 16. 3. 2016 se pořádala „Velikonoční dílna“. Vyráběly se krásné ozdoby a dekorace, které potěšily každého malého žáčka i jeho rodiče. Tvořily se přáníčka, na která se dělaly otisky palcem namočeným v barvě v podobě kuřátek nebo vajíček. Dále se zdobily perníčky, lepily se ozdoby na špejle a z půlek brambor se vyráběla barevná razítka, která vypadala jako velikonoční vajíčka. Všichni si mohli uplést pomlázku. Celou akci uspořádal školní parlament. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

Nikola Petrášková, žákyně 8. třídy

Letošní recitační soutěž 1. stupně měla pomocníka  - koníka Šemíka, který rozhodoval, kdo bude nejlepším recitátorem. Byl nadšený a tleskal všemi kopýtky. Občas se poradil s posluchači, poprosil i prvňáčky o radu. Rozhodování bylo těžké! Všichni přednášející byli moc šikovní a milí, statečně překonávali trému. Šemík usoudil, že nemůže rozhodnout jinak, než předat pochvalné listy a malé odměny všem recitátorům.

Vlasta Malá

Ve čtvrtek 24. března probíhají velikonoční prázdniny.

V úterý 15. března 2016 navštívili žáci 5. třídy své budoucí spolužáky v ZŠ a MŠ Tři Sekery. S novými kamarády strávili příjemné dopoledne při plnění "desetibojařských úkolů". Žáci byli rozděleni do družstev. V deseti disciplínách si mohli vyzkoušet, jak jsou šikovní a nápadití. Při akci panovala příjemná atmosféra a všichni se báječně bavili. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

I v letošním roce jsme se zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 357 756 soutěžících.

Ve dnech 1. a 2. března 2016 se žáci 4. – 9. tříd zúčastnili soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve 3. kategoriích. Žáci se anglicky představili, popsali obrázek a povídali o tématu, které si vylosovali. Všem moc gratulujeme a děkujeme za hojnou účast. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Michaela Plachá, Mgr. Jana Ryšavá, Mgr. Radka Žemličková

V týdnu od 7. března do 11. března 2016 probíhají jarní prázdniny.

Srdečně vás zveme na velikonoční dílny v budově školy, které se budou konat ve středu 16. března 2016 od 14 do 17 hodin. Čeká vás zdobení perníčků bílkovou polevou, výroba velikonočních dekorací a přání nebo pletení pomlázky.

Mgr. Jaroslava Kubátová

V pátek 26. 2. 2016 se žáci deváté třídy naší školy zúčastnili exkurze do Techmanie v Plzni, v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, ve kterém spolupracujeme s Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně. Žáci si měli možnost prohlédnout expozici vesmír a zhlédli objednaný pořad: Hluboký vesmír 3D, z expozice je asi nejvíce zaujala ukázka na gyroskopu, který si s nadšením největší odvážlivci i vyzkoušeli. Jak tento den prožili sami žáci, si můžete přečíst v článku Romany Dvořákové.

Mgr. Jaroslava Kubátová