Aktuálně ze školy

V pátek 29. 6. 2018 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

V úterý 26. června 2018 se uskutečnil ATLETICKÝ TROJBOJ. Žáci 1. stupně si změřili síly v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa. Jejich výkony pečlivě měřili a zaznamenávali jejich starší spolužáci z 9. ročníku. Ti nejlepší byli odměněni medailemi. Po soutěžích si ještě děti poměřily síly v přetahování lanem a zahrály kopanou. Všem patří pochvala za snahu.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pondělí 25. 6. 2018 se žáci 3. třídy vypravili na exkurzi do Slavkovského lesa. Pozorovali a určovali byliny, dřeviny, houby a některé drobné živočichy. Jejich pozornosti neunikly ani místní prameny. Tato přírodovědná vycházka byla pro žáky příjemnou tečkou za učivem o živé a neživé přírodě.

Jana Svobodová

Po celý školní rok 2017/2018 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. V pondělí 25. června 2018 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 5. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!!

Mgr. Hana Wirthová

Poslední turnaj Lázeňské školní ligy se uskutečnil 20. 6. 2018 na venkovním hřišti u Drmoulu.  Tentokrát si s radostí zahráli žáci prvních tříd ze základních škol z Mariánských Lázní, Velké Hleďsebe, Lázní Kynžvart, Dolního Žandova a Drmoulu. Za své výkony byly děti odměněny medailemi a diplomy, které pro ně připravili trenéři oddílu házené TJ Sokol Lázně Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Dne 19. 6. 2018 proběhla sportovní olympiáda mikroregionu Mariánskolázeňsko  žáků základních škol Dolní Žandov, Lázně Kynžvart a Velká Hleďsebe. Pořádající škola Lázní Kynžvart připravila sportovní discipliny ve kterých naši žáci změřili své síly se svými vrstevníky výše uvedených škol. V atmosféře blížících se letních prázdnin a sportovním duchu fair pley obsadila naše škola třetí místo za školou v Dolním Žandově a vítězem  školou Lázně Kynžvart. Zároveň jsme převzali pomyslnou štafetu pořádající školy ve školním roce 2018/2019.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Sedmý ročník letos vyrazil do Aquaparku v Praze – Čestlicích. Co dodat víc? Šlo o příjemný výlet plný vody, atrakcí a legrace. Patří se na tomto místě poděkovat paní Nadě Holubové za pomoc i při tomto výletu.

Mgr. Petr Ečer

S osmým ročníkem jsme vyrazili po památkách a muzeích. Navštívili jsme muzeum hraček a motocyklů v Bečově nad Teplou. Zdejší exponáty, především motocykly, velmi zaujaly. Dále jsme pokračovali na hrad Loket. Prohlídka nebyla ani dlouhá ani krátká a průvodce předčil veškerá očekávání, když dramatickým hlasem líčil historické události, vztahující se k hradu Loket.

Mgr. Petr Ečer

Svět mravenců čtvrťáci poznávali prostřednictvím her, mikroskopu a vlastní tvořivé činnosti. Zjistili, že mraveniště jsou velmi dokonalými stavbami, kde plyne život podle přísných pravidel. Překvapivé zjištění – podle odhadů se hmotnost všech mravenců na Zemi přibližně rovná hmotnosti všech lidí na naší planetě.

Vlasta Malá

Na základě podnětu vzešlého z řad žáků a pedagogů naší školy se nám v prosinci roku 2012 podařilo zapojit do projektu Adopce na dálku® pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Rozhodli jsme se pro pomoc dítěti z Indie. Tehdy čtrnáctiletá dívka získala díky naší finanční podpoře šanci na vzdělání. Naše adoptovaná dívka v těchto dnech úspěšně ukončila studium.

Příspěvky na její studium byly hrazeny zejména z akcí školy a z příspěvků pracovníků, žáků či rodičů naší školy, za což jim jménem indické dívky velice děkujeme.
 

V pátek 15. 6. 2018 se žáci 2. ročníku vypravili do lesa společně s odbornicí na ekologickou výchovu Mgr. K. Dvořákovou. Žáci se dozvěděli, jak funguje ekosystém lesa, a různými loveckými metodami se seznámili s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater. Našli jsme si také chvilku na vnímání lesa všemi smysly. Dětem se program moc líbil.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhlo v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi pasování prvňáčků na čtenáře. Každé z dětí si vybralo knížku a z ní nám kousek nahlas přečetlo. Všichni byli slavnostně pasováni starodávným mečem a dostali pěkné dárky. Velké poděkování patří paní starostce obce Velká Hleďsebe, která pomohla s organizací celé akce, zejména s přípravou a finančním zajištění dárků pro naše prvňáčky. Dětem se v knihovně velmi líbilo. 

Mgr. Jana Šályová

Park Mirakulum navštívili čtvrťáci a páťáci. V areálu si vyzkoušeli rychlost, sílu a fantazii. Vodní svět přispěl k osvěžení v horkém dnu. V naučných zahradách se seznámili se zemědělskými plodinami, přivoněli k různým druhům koření, získali informace o ochraně přírody. Přáním mnoha dětí je, navštívit park znovu.

Ve středu 6. června 2018 se žáci 2. a 3. ročníku vypravili společně autobusem do Prahy. Nejdříve navštívili botanickou zahradu, kde druháci ve skleníku Fata Morgana absolvovali cestu kolem světa a žáci 3. ročníku se vypravili za největšími rostlinami na Zemi. V poutavém vyprávění se dozvěděli mnoho nového, hlavně ze světa rostlin. V odpoledních hodinách se přesunuli do centra hlavního města, kde je čekala příjemná procházka po Vyšehradě. Děkujeme maminkám z řad rodičů za pomoc při organizaci výletu.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V úterý 5. 6. 2018 se žáci 1. třídy zúčastnili školní exkurze do Bečova nad Teplou. V dopoledních hodinách jsme navštívili Státní hrad a zámek Bečov. S paní průvodkyní jsme si prošli IV. okruh s názvem „ Procházka minulostí“. Děti si na zámku koupily malé suvenýry, které jim udělaly radost. Na oběd jsme se přesunuli do botanické zahrady, kde jsme příjemně strávili čas až do odchodu na vlakové nádraží. Počasí se nám velmi vydařilo. Poděkování patří dvěma maminkám prvňáčků, které jely s námi a pomohly s organizací výletu.

Mgr. Jana Šályová