Aktuálně ze školy

V pondělí 12. března 2018 se klub nekoná.

Ve čtvrtek 8. března 2018 zhlédneme od 17 hodin divadelní hru Friedricha Schillera „Marie Stuartovna“ v podání herců chebského Západočeského divadla. Sraz bude opět v 16 hodin před školou.

Mgr. Lenka Lapská

Od 1. listopadu 2017 do 31. ledna 2018 probíhala na území České republiky propagační akce „Třídíme nápojové kartóny“. Naše škola se do ní zapojila formou projektového dne „Jak třídíme odpad“. Jeho obsah a zaslaná prezentace porotu zaujala, a tak jsme obsadili krásné druhé místo. V nejbližších dnech obdržíme odměnu v podobě košů na třídění nápojových kartonů. Všem zapojeným žákům i spolupracujícím pedagogům moc děkuji.

Mgr. Lenka Lapská

Dne 23. února 2018 proběhl v 1. třídě preventivní program „ Veselé zoubky“. S dětmi jsme si povídali o zásadách správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky, aby byly bez kazu a proč navštěvovat zubního lékaře. Společně jsme shlédli film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a po filmu jsme vyplnili pracovní listy. Některé úkoly jsme zkoušeli vypracovat na interaktivní tabuli. Na závěr děti dostaly dárkové preventivní taštičky s produkty péče o zoubky, z kterých měly velikou radost. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jana Šályová

V týdnu od 12. února do 16. února 2018 probíhají jarní prázdniny.

V úterý 6. února 2018 se kroužek nekoná.

V pátek 2. února 2018 probíhají pololetní prázdniny.

Dne 30. 1. 2018 se uskutečnila velice zajímavá přednáška o životě a boji našich československých letců ve Velké Británii a jejich pohnutých osudech po skončení války. Přednášející PhDr. Daniel Švec v dobové uniformě příslušníka RAF průběžně doplňoval své skvělé a výborně připravené vystoupení množstvím fotografií a dobových artefaktů našich pilotů. Přednáška byla velice poutavá a v závěru oceněná spontánním potleskem našich deváťáků. (Projekt byl financován vlasteneckým spolkem Ve stopách plánských Chodů z.s.)

Mgr. Stanislav Kvasnička

29. ledna 2018 proběhl na naší škole projektový den „Třídíme nápojové kartony“. Ve všech třídách vyplnili žáci krátkou anketu, poté téma zpracovali literárně či výtvarně, nebo zhlédli film o dalším zpracování odpadu. Osmáci si navíc připravili soutěž, v níž se nejmenší žáčci školy naučili, jak mají odpadky správně třídit. Věřím, že pokud dosud ne všichni odpad třídili, po dnešním projektovém dni došlo v tomto směru k výraznému zlepšení.

Mgr. Lenka Lapská 

25. ledna 2018 se na naší škole objevil pan M. Straka z Madety, aby předal našim žákyním výhru za skvělé umístění ve dvacítce nejlepších škol v ČR v soutěži „FIT DOBROTY z našeho kraje“. Díky špenátovým palačinkám našich dívek ze 7. ročníku přibyla do školní kuchyňky krásná sada nerezových hrnců, kořenek a 4 chňapky. Oběma žákyním moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Lenka Lapská

Dne 24. 1. 2018 navštívili žáci 7. – 8. ročníku naší školy Západočeské divadlo Cheb, aby zde zhlédli divadelní hru „Králova řeč“. Představení, podobně jako stejnojmenný oscarový film, vypráví o koktání prince Alberta, pozdějšího krále Jiřího VI., a jeho snaze se tohoto problému zbavit. Všichni chebští herci předvedli skvělé výkony. Představení se nám moc líbilo a už teď se těšíme na další.

Mgr. Lenka Lapská

V pondělí 22. 1. 2018 se žáci 1. třídy zúčastnili ekologického výukového programu s paní Mgr. Kateřinou Dvořákovou: Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku. Program doprovázelo pravé zimní počasí a probíhal v parku v blízkosti školy. Při hrátkách se skřítkem Mrazílkem se děti dověděly, co dělají rostlinky i zvířátka v zimním lese a na louce, poznávaly stopy zvířat, připravily něco k jídlu pro naše venkovní ptáky. Program se nám moc líbil.

Mgr. Jana Šályová

V pondělí 22. 1. 2018 měli žáci 2. ročníku možnost seznámit se hravou formou s celým životním cyklem papíru od stromu až k recyklaci. Velmi děti zaujala výroba ručního papíru, kterou si vyzkoušely v malých skupinkách na závěr ekologického výukového programu. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 zhlédneme od 17 hodin divadelní hru „Gazdina roba“ v podání herců plzeňského divadla Alfa. Sraz bude v 16 hodin před školou.

Mgr. Lenka Lapská

V úterý 9. ledna 2018 se kroužek nekoná.