Aktuálně ze školy

Již třetím rokem navštěvovali žáci naší školy zimní kurz golfu, který je součástí projektu „ Se školou na golf“. Ve čtvrtek 30. 3. ukončili zimní sezónu turnajem. Po krátké pauze budou pokračovat na golfovém hřišti v Lázních Kynžvart v letním kurzu.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Dobrý pomocník, avšak velmi zlý pán. Tak by mohly vyznít závěry přednášky o kyberšikaně připravené pracovníky Policie ČR pro naše osmáky a deváťáky. Žáci byli seznámeni s principy fungování sociálních sítí a s nebezpečím, kterému jsou lidé denně vystavováni. Dozvěděli se, jakým způsobem jsou tyto sítě zneužívány k páchání trestné činnosti a jak se chovat, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Informace, které zde zazněly, všechny zúčastněné velice zaujaly a mnohdy i šokovaly. V závěru žáci pokládali dotazy, na které bylo precizně odpovídáno. Z ohlasů žáků vyplynulo, že se jim přednáška velmi líbila. Řadu z nich to nyní donutí přehodnotit své návyky při používání tolik moderních sociálních sítí.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Žáci 1. a 2. třídy se v pondělí 10. 4. 2017 seznámili v rámci akce Veselé zoubky s tím, jak správně pečovat o svůj mléčný chrup. Na velkých modelech si nacvičovali správnou techniku čistění zubů. Cenné rady získali také od Hurvínka a Máničky v pohádce Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Několik fotografií, na kterých si můžete prohlédnout, jak to našim prvňákům a druhákům šlo, je umístěno v naší fotogalerii

Jana Svobodová

Ve dnech 6. – 9. 4. 2017 se žáci 2.stupně zúčastnili výletu do Velké Británie. První den jsme přejeli do francouzského přístavu Calais, odkud jsme dostali trajektem do britského přístavu Dover. V Londýně jsme navštívili nejznámější památky, např. Tower Bridge, Greenwich, London Eye s 4D kinem, Big Ben či Buckinghamský palác. Svezli jsme se lodí po Temži a ochutnali tradiční Fish’n’Chips. V sobotu jsme se prošli kolem zámku Windsor až k chlapecké koleji Eaton, a poté se vlakem dopravili zpět do Londýna, do Muzea Madame Tussauds. Na závěr jsme udělali zastávku na Piccadelly Circus a v čínské čtvrti. Večer jsme vyrazili směrem k ČR. Všem se nám v Anglii moc líbilo!!!

Mgr. Radka Žemličková, Mgr. Jana Kafková

V úterý 18. 4. 2017 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 9. třídy.

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 probíhají velikonoční prázdniny.

V pátek 7. dubna 2017 poměřila svoje síly v Pexesu družstva žáků 2. stupně naší školy. Na žáky čekalo v turnaji několik kol, ve kterých postupně získávali body za své výkony. Hráli v kategorii jednotlivců, ale také za svoji třídu. Na vítěze čekala malá odměna. Jak se všichni snažili a jak se bavili, si prohledněte v naší fotogalerii.

Ve středu 12. 4. 2017 se kroužek nekoná.

Ve středu 5. dubna 2017 se kroužek nekoná.

Z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. 2017 proběhla v hleďsebské knihovně akce NOC S ANDERSENEM. Téma letošní NsA byl komiks, a tak se téměř všechny soutěže týkaly známého časopisu Čtyřlístek a jeho postaviček. Účastníci akce si ve skupinách zasoutěžili, vymysleli svůj komiksový text, vytvořili si masky členů Čtyřlístku a poté si v nich i zahráli jeden jeho příběh, zatančili si se svými patronkami, a když se snesla nad knihovnu pořádná tma, čekala na ně dokonce stezka odvahy. Před spaním došlo v sobotu po půlnoci k vyhlášení vítězů, předání medailí, drobných věcných odměn, diplomů a účastnických listů.

Mgr. Lenka Lapská

Ve čtvrtek 30. března 2017 jsme přivítali návštěvu z hleďsebské mateřské školky. Budoucí prvňáčci ještě před svým zápisem do školy zasedli do lavic a aktivně se zapojili do vyučování. Na závěr si zazpívali společně s žáky první třídy. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve středu 29. března 2017 uspořádal žákovský parlament Sovičky tradiční Velikonoční dílnu. Děti si upletly pomlázky, vyrobily si velikonoční ozdoby do květináče a velikonoční přáníčka a ozdobili vajíčka. Všichni jsme si odpoledne moc užili.

Mgr. Radka Žemličková

úterý 4. dubna a ve čtvrtek 6. dubna 2017 se kroužek nekoná.

Ve čtvrtek 23. března se žáci 7. ročníku zúčastnili akce s názvem „Den žákovských dovedností“, pořádané Hotelovou školou v Mariánských Lázních. Studenti prezentovali své gastronomické dovednosti v elegantních prostorách společenského domu Casino. Součástí této akce byl i doprovodný program, složený mimo jiné i ze soutěží pro vybrané žáky zúčastněných základních škol. Soutěžilo se ve šlehání bílků, prostírání stolu a loupání jablka. K naší velké radosti dosáhli naši soutěžící žáci nejlepšího ohodnocení ve všech soutěžích. Vrcholem této akce byla ochutnávka některých gastronomických delikates. Tímto děkujeme Hotelové škole za pozvání a příjemně strávený čas.

Mgr. Jaroslav Samek

O výsledcích letošní recitační přehlídky rozhodlo obecenstvo, které přišlo povzbudit malé recitátory. Tréma a rozpaky byly veliké. Přednes vtipných básniček uvolnil atmosféru trémy a vše dopadlo skvěle. Velký potlesk, malý dárek a diplom přijaly děti s radostí. Výsledková listina s bodovým hodnocením nejlepších recitátorů byla vyvěšena v přízemí školy. 

Vlasta Malá