Aktuálně ze školy

Na začátku roku 2018 uspořádala firma Laktea pro základní a střední školy soutěž pod názvem Třídíme nápojové kartony. Cílem této akce bylo zaměřit se na ekologicky správné vyřešení likvidace použitých obalů. Naše děti přihlásily do soutěže projekt „Jak třídíme odpadky?“ Odborná porota ho zařadila mezi 15 nejlepších a za krásné 2. místo jsme byli odměněni souborem výher (10 koši na třídění kartonů ve škole a ekologickými nákupními taškami pro pedagogy). Všem zúčastněným dětem a pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Lapská

pondělí 30. 4. 2018 se naše škola zapojila, v rámci Dne Země, do projektu Ukliďme Česko. Dvě skupiny žáků 2. stupně se rozešly po Velké Hleďsebi a sbíraly plasty, papíry, plechovky a kovové předměty, které rozhodně do přírody nepatří. Nasbírali přibližně 500 kg odpadu a ulevili tak přírodě a prostředí Velké Hleďsebe. Velký dík patří všem, kteří se zúčastnili. Děkuji svým kolegům za jejich osobitý přístup a dále pak paní Kučerové, panu Kalodovi a panu Martínkovi na straně obce za jejich spolupráci.

Mgr. Petr Ečer

Knihovna Velká Hleďsebe se stala útočištěm pro příznivce dětské recitace. Dne 26. dubna 2018 žáci prvního stupně ZŠ Velká Hleďsebe statečně recitovali před publikem, které tvořili rodiče, učitelé a příznivci dětské poezie. Součástí recitační přehlídky byla vzpomínka na zesnulého Pavla Šruta – autor mnoha literárních textů pro děti.

Vlasta Malá

V úterý 24. dubna 2018 si přišla popovídat s žáky 1., 2. a 3. ročníku policistka z dopravního inspektorátu z Chebu. Hravou formou se děti seznámily s nástrahami, které je mohou čekat v dopravním provozu. Na závěr byli žáci odměněni drobnými dárky.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 7. 5. 2018 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

V pátek 6. 4. 2018 vyrazila sedmá třída na exkurzi do plzeňské Techmania Science Center. Při exkurzi si žáci v praxi osvojili poznatky, které získali v hodinách především fyziky. Exkurze byla zaměřena hlavně na poznatky z oblasti kapalin a plynů. Nicméně zúčastnili se i show s Van de Graaffovým generátorem, při které to doslova jiskřilo. Exkurze byla zakončena naučným 3D filmem s názvem Titáni doby ledové – o mamutech.

Mgr. Petr Ečer

Ve středu 18. 4. 2018 od 17 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče žáků 6. třídy. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 5. třídy a 7. až 9. třídy proběhnou ve čtvrtek 19. 4. 2019 od 17 hodin.

V úterý 10. dubna 2018 se kroužek nekoná.

Ve středu 11. dubna 2018 se kroužek nekoná.

Naši žáci 5., 6., 7. a 8. třídy se opět zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Letos probíhal již 41. ročník Pythagoriády. Soutěž je určena žákům základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií a rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování.

Mgr. Hana Wirthová

Ve čtvrtek 29. března 2018 probíhají velikonoční prázdniny.

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve středu 4. 4. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2017 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

V úterý 17. dubna 2018 se kroužek nekoná.

Ve středu 14. března se uskutečnil již třetí turnaj Lázeňské školní ligy 2017/2018 v miniházené. Tentokrát se sešli žáci I. stupně z Velké Hleďsebe, Mariánských Lázní, Drmoulu, Lázní Kynžvart a Dolního Žandova v tělocvičně v Klimentově. Děti hrály s velkým nadšením a radostí. Za svůj výkon byly odměněny jmenovitými diplomy, náramky s upomínkou na letošní ročník a každá škola dostala několika nových míčů. Za skvělou organizaci děkujeme trenérům a hráčkám házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

I v letošním roce jsme se zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je určen žákům od 2. ročníku ZŠ až po studenty SŠ. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 391 605 soutěžících.

Mgr. Hana Wirthová