Aktuálně ze školy

Žáci 1. a 2. třídy se v pondělí 10. 4. 2017 seznámili v rámci akce Veselé zoubky s tím, jak správně pečovat o svůj mléčný chrup. Na velkých modelech si nacvičovali správnou techniku čistění zubů. Cenné rady získali také od Hurvínka a Máničky v pohádce Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Několik fotografií, na kterých si můžete prohlédnout, jak to našim prvňákům a druhákům šlo, je umístěno v naší fotogalerii

Jana Svobodová

Ve dnech 6. – 9. 4. 2017 se žáci 2.stupně zúčastnili výletu do Velké Británie. První den jsme přejeli do francouzského přístavu Calais, odkud jsme dostali trajektem do britského přístavu Dover. V Londýně jsme navštívili nejznámější památky, např. Tower Bridge, Greenwich, London Eye s 4D kinem, Big Ben či Buckinghamský palác. Svezli jsme se lodí po Temži a ochutnali tradiční Fish’n’Chips. V sobotu jsme se prošli kolem zámku Windsor až k chlapecké koleji Eaton, a poté se vlakem dopravili zpět do Londýna, do Muzea Madame Tussauds. Na závěr jsme udělali zastávku na Piccadelly Circus a v čínské čtvrti. Večer jsme vyrazili směrem k ČR. Všem se nám v Anglii moc líbilo!!!

Mgr. Radka Žemličková, Mgr. Jana Kafková

V úterý 18. 4. 2017 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 9. třídy.

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 probíhají velikonoční prázdniny.

V pátek 7. dubna 2017 poměřila svoje síly v Pexesu družstva žáků 2. stupně naší školy. Na žáky čekalo v turnaji několik kol, ve kterých postupně získávali body za své výkony. Hráli v kategorii jednotlivců, ale také za svoji třídu. Na vítěze čekala malá odměna. Jak se všichni snažili a jak se bavili, si prohledněte v naší fotogalerii.

Ve středu 12. 4. 2017 se kroužek nekoná.

Ve středu 5. dubna 2017 se kroužek nekoná.

Z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. 2017 proběhla v hleďsebské knihovně akce NOC S ANDERSENEM. Téma letošní NsA byl komiks, a tak se téměř všechny soutěže týkaly známého časopisu Čtyřlístek a jeho postaviček. Účastníci akce si ve skupinách zasoutěžili, vymysleli svůj komiksový text, vytvořili si masky členů Čtyřlístku a poté si v nich i zahráli jeden jeho příběh, zatančili si se svými patronkami, a když se snesla nad knihovnu pořádná tma, čekala na ně dokonce stezka odvahy. Před spaním došlo v sobotu po půlnoci k vyhlášení vítězů, předání medailí, drobných věcných odměn, diplomů a účastnických listů.

Mgr. Lenka Lapská

Ve čtvrtek 30. března 2017 jsme přivítali návštěvu z hleďsebské mateřské školky. Budoucí prvňáčci ještě před svým zápisem do školy zasedli do lavic a aktivně se zapojili do vyučování. Na závěr si zazpívali společně s žáky první třídy. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve středu 29. března 2017 uspořádal žákovský parlament Sovičky tradiční Velikonoční dílnu. Děti si upletly pomlázky, vyrobily si velikonoční ozdoby do květináče a velikonoční přáníčka a ozdobili vajíčka. Všichni jsme si odpoledne moc užili.

Mgr. Radka Žemličková

úterý 4. dubna a ve čtvrtek 6. dubna 2017 se kroužek nekoná.

Ve čtvrtek 23. března se žáci 7. ročníku zúčastnili akce s názvem „Den žákovských dovedností“, pořádané Hotelovou školou v Mariánských Lázních. Studenti prezentovali své gastronomické dovednosti v elegantních prostorách společenského domu Casino. Součástí této akce byl i doprovodný program, složený mimo jiné i ze soutěží pro vybrané žáky zúčastněných základních škol. Soutěžilo se ve šlehání bílků, prostírání stolu a loupání jablka. K naší velké radosti dosáhli naši soutěžící žáci nejlepšího ohodnocení ve všech soutěžích. Vrcholem této akce byla ochutnávka některých gastronomických delikates. Tímto děkujeme Hotelové škole za pozvání a příjemně strávený čas.

Mgr. Jaroslav Samek

O výsledcích letošní recitační přehlídky rozhodlo obecenstvo, které přišlo povzbudit malé recitátory. Tréma a rozpaky byly veliké. Přednes vtipných básniček uvolnil atmosféru trémy a vše dopadlo skvěle. Velký potlesk, malý dárek a diplom přijaly děti s radostí. Výsledková listina s bodovým hodnocením nejlepších recitátorů byla vyvěšena v přízemí školy. 

Vlasta Malá

I v letošním roce jsme se zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 376 038 soutěžících.

Ve středu 22. března 2017 se kroužek nekoná.