Aktuálně ze školy

Dne 8. 9. 2017 se žáci osmého ročníku zúčastnili tradiční interaktivní výstavy Dny vědy a techniky v Plzni. Jedná se o počin ZČU ve spolupráci s dalšími subjekty (viz. http://dnyvedy.zcu.cz/2017/). Bylo zde k vidění mnoho praktických ukázat ze všech vědních oborů. Žáci si mohli vyzkoušet například chytré zásahové obleky plzeňských hasičů, pozorování Slunce, mnoho zajímavých chemických pokusů a další a další interaktivní stánky různých vystavovatelů.

Mgr. Petr Ečer
 

Podobně jako v minulých letech i letos zajišťujeme předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. V průběhu nadcházejícího školního roku na abonenty čeká 5 představení (skupina MC). Celková cena je 1 000 Kč (vstupné + doprava). Zájemci se přihlásí u p. uč. Lenky Lapské, a to do 18. září 2017!

Mgr. Lenka Lapská

Ve čtvrtek 7. září 2017 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodiče budou seznámeni se změnami v systému Bakaláři, budou podány další důležité informace o průběhu školního roku 2017/2018.

Školní rok 2017/2018 zahájíme dne 4. 9. 2017 (pondělí). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 4. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:
Přihlásit se ke stravování je možné v pátek 1. 9. nebo v pondělí 4. 9. od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové. 

30. 6. 201710:00 – 11:00 h29. 8. 201710:00 – 12:00 h
3. 7. 20179:00 – 11:00 h30. 8. 20178:00 – 11:00 h
24. 7. 20178:00 – 9:00 h31. 8. 20178:00 – 11:00 h
31. 7. 20178:00 – 10:00 h1. 9. 20178:00 – 10:00 h
28. 8. 201710:00 – 12:00 h  

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

 

V pátek 23. června 2017 se uskutečnil Atletický trojboj. Žáci 1. stupně. si změřili síly v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa. Jejich výkony pečlivě měřili a zaznamenávali jejich starší spolužáci z 8. a 9. ročníku. Ti nejlepší byli odměněni medailemi. Po soutěžích ještě dětem zbylo dostatek sil, aby se poměřily v přetahování lanem a také si zahrály fotbal. Všem patří pochvala za snahu.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Za překrásného letního počasí se uskutečnil poslední letošní turnaj Lázeňské školní ligy v miniházené na hřišti u ZŠ v Lázních Kynžvart. Naši školu vzorně reprezentovali žáci  2., 3. a 5. ročníku. Kromě medailí a diplomů byli žáci také odměněni soškou házenkáře, ze které měli velkou radost.  Za vzornou přípravu turnaje děkujeme trenérům házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart. Další turnaje se uskuteční v příštím školním roce.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Při výuce o zdravé výživě si žáci 3. třídy vyzkoušeli recepty studené kuchyně. Naučili se pěkně upravit jídlo i hezky prostřít stůl. Ze svých výsledků měli velkou radost. Jak se jim to povedlo, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jaroslava Princlová

Ve středu 21. června se žáci II. stupně zúčastnili zábavně-vzdělávacího programu Z Malty na Britské ostrovy pořádaného Eurocentrem Plzeň a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Žáci si zábavnou formou poměřili své znalosti o Maltě a Velké Británii a dozvěděli se také nové zajímavosti o těchto zemích. Celý program probíhal v anglickém jazyce. Všichni jsme si exkurzi užili.

Mgr. Radka Žemličková, Mgr. Jana Kafková  

V pátek 30. 6. 2017 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

Po celý školní rok 2016/2017 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. Ve úterý 20. června 2017 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 4. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!! Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.

Mgr. Hana Wirthová

V pondělí 19. 6. 2017 se žáci 8. třídy vydali na výlet do ZOO Praha. Prohlédli si jednotlivé expozice. Obdivovali slony, žirafy, hrochy, lední medvědy. Navštívili pavilón šelem, goril nebo velemlokárium. Přesun lanovkou mezi horní a dolní částí Zoo byl pro některé jeden z nejlepších zážitků (jeli i několikrát).
Celý den se na nás usmívalo sluníčko a tak jsme si to moc užili. Odjížděli jsme z Prahy spokojeni. Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.

Mgr. Hana Wirthová

Městečko v Horní Falci v blízkosti našich státních hranic se stalo 15. června cílem exkurze žáků 9. třídy. Málokdo z žáků do té doby věděl, že středověký hrad vypínající se nad městečkem svého času patřil našemu otci vlasti Karlu IV. Daleko známější se stalo město v souvislosti s existencí koncentračního tábora zřízeného v roce 1938. Prošlo jím více jak 100 000 vězňů, z nichž nejméně 30 000 nepřežilo. Mezi nejznámější vězně, kteří zde byli i popraveni, patřili např. německý admirál Wilhelm Canaris nebo slovenští generálové Ján Golian a Rudolf Viest. Genius loci tohoto místa na všechny přítomné dolehl s tou největší silou zejména v místech mohyly navršené z popela a kostí zdejších obětí. Žáci krátce uctili památku více jak pěti tisíc československých obětí. Průvodcem nám byl pan Ing. František Kovářík z klubu Českého pohraničí. Tato organizace se stala i sponzorem naší akce.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Dne 15. 6. 2017 byli žáci 3. třídy na exkurzi v Mariánských Lázních. Žáky zaujala prohlídka podzemí pod zpívající fontánou i technika, která ovládá hudbu, světla i vodu. Také navštívili muzeum s výstavou hmyzu a výstavou obrázků dětí ZUŠ Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Podívali se i na film o vzniku Mariánských Lázní a prohlédli si celé muzeum.

Mgr. Jaroslava Princlová