Aktuálně ze školy

Děti z druhé třídy letos jely vlakem na školní výlet do Plzně. Ve 3D Planetáriu se vypravily vesmírnou lodí Polaris na oba póly. Exkurze v Techmania Science Centre jim umožnila nahlédnout do tajů přírodních zákonů. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí velkou zábavu pro malé i velké. Páťáci, ke kterým se přidala děvčat z 8. a 9. třídy, si vyzkoušeli mnoho herních prvků tohoto parku. Našli zde obří trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní a nadzemní bludiště, naučné stezky a zahrady, kreativní dílnu, expozici tříděného odpadu… Mnohé děti byly tak nadšené, že se chystají opakovat návštěvu parku o prázdninách s rodiči.

Vlasta Malá

Dne 2. 6. 2017 se konal na školní zahradě dětský denPořádala ho celá devátá třída pro žáky 1. stupně. Bylo pro ně připraveno 12 stanovišť a křížovka, kterou luštili. Na každém stanivišti byla hádanka, kterou museli uhodnout. Když měli splněné všechny úkoly na stanovištích a uhodnuté hádanky, čekala na ně malá odměna. Myslím, že děti to moc bavilo, některé soutěžily i několikrát na jednom stanovišti. Za celou devátou třídu můžu říct, že nás potěšilo, jak si to naši mladší spolužáci užili. A my jsme si to samozřejmě užili s nimi. Fotografie z akce jsou v naší fotogalerii.

Nikola Petrášková, žákyně 9. třídy

Kroužky vedené při ZŠ Velká Hleďsebe Angličtina hrou, Pohybové hry a Český jazyk netradičně jsou od 1. června 2017 ukončeny.

Ve středu 14. 6. 2017 od 17:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Dne 30. 5. 2017 žáci 4. třídy podnikli výlet do plzeňské Techmania Science Centre. Děti si užily společnou jízdu vlakem, v objektu si prošly a vyzkoušely mnoho zajímavých interaktivních exponátů, u kterých měly příležitost zábavnou formou proniknout do tajů přírodních jevů a zákonitostí. V projekčním sále 3D Planetária pak na závěr s nadšením zhlédly filmy Sen o létání a Volný pád.

Mgr. Michaela Plachá

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Naši osmáci se v rámci výuky matematiky zúčastnili besedy s pracovníky banky. Dozvěděli se tak důležité informace o účtech, spořeních, půjčkách nebo také hypotékách.

Ve středu 24. 5. 2017 se sešli žáci prvních tříd na školním hřišti v Drmoulu, aby si zahráli miniházenou. Učitelé a trenéři s potěšením sledovali, jak se malí hráči od posledního turnaje zlepšili. I tentokrát se děti radovaly z medailí a diplomů, které pro ně připravili organizátoři Lázeňské školní ligy z TJ Sokol Lázně  Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve středu 24. května 2017 se kroužek nekoná.

Žáci druhé třídy připravili překvapení pro maminky k jejich svátku. V úterý 16. 5. 2017 jim zahráli Jarní pohádku. Pečlivě se na ni připravili, vyrobili si masky a nacvičili i hudební doprovod k písničkám. Společně tak příjemně strávili podvečer ve škole. 

Jana Svobodová

Dne 25. 4. 2017 vyrazili žáci 7. třídy na exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. Tématem byly kapaliny a plyny. Jednalo se o rozšíření učiva těchto látek. Žáci měli možnost vyzkoušet si některé velmi zajímavé pokusy a experimenty z oblasti plynů a kapalin. Dne 11. 5. 2017 vyrazili na stejné místo v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, ve kterém spolupracujeme s Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně, také žáci 9. třídy. V rámci této exkurze zhlédli komentovanou procházku Sluneční soustavou ve 3D. Také měli možnost se seznámit s množstvím techniky, která se využívá pro zkoumání vesmíru.

Mgr. Petr Ečer

Plackohraní se stalo příjemným zpestřením školní tvůrčí činnosti. Páťáci a žákyně předmětu užité výtvarné činnosti si vytvořili klíčenky, zrcátky, připínací placky a magnety. Vlastní motivy si děti nakreslily do připravených šablon a za pomoci přístroje, jim bylo vše zalisováno do požadovaného výrobku. Dílnička, která vznikla ve třídě, byla nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné.

Vlasta Malá

Žáci 3. třídy ve čtvrtek 11. května 2017 navštívili Techmania Science Center v Plzni. Den plný her, soutěží, poznávání i sportování žáky nadchl.

Žáci pátého až devátého ročníku se v úterý 9. května 2017 zúčastnili výchovného koncertu. Tématem byly „Největší hvězdy pop music od roku 1955 po rok 1980“. Koncert se konal v Mariánských Lázních v sále ZŠ Jih. Průvodní slova byla doprovázena zvukovými záznamy i živou produkcí vybraných  písní některých interpretů. Žákům se připravený program líbil, odměnili účinkující potleskem.

Mgr. Jaroslav Samek

Ve čtvrtek 5. května 2017 byli naši prvňáčci pasováni na ČTENÁŘE. Slavnostní chvíle se také zúčastnili jejich rodiče, sourozenci a prarodiče. Pro ně jsme si připravili pásmo básniček a pro maminky překvapení v podobě přáníčka. Za velikou snahu, píli a zvládnutou dovednost čtení byli žáci odměněni krásnou knížkou a diplomem. Fotografie z pasování prvňáčků najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová