Aktuálně ze školy

Z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. 2017 proběhla v hleďsebské knihovně akce NOC S ANDERSENEM. Téma letošní NsA byl komiks, a tak se téměř všechny soutěže týkaly známého časopisu Čtyřlístek a jeho postaviček. Účastníci akce si ve skupinách zasoutěžili, vymysleli svůj komiksový text, vytvořili si masky členů Čtyřlístku a poté si v nich i zahráli jeden jeho příběh, zatančili si se svými patronkami, a když se snesla nad knihovnu pořádná tma, čekala na ně dokonce stezka odvahy. Před spaním došlo v sobotu po půlnoci k vyhlášení vítězů, předání medailí, drobných věcných odměn, diplomů a účastnických listů.

Mgr. Lenka Lapská

Ve čtvrtek 30. března 2017 jsme přivítali návštěvu z hleďsebské mateřské školky. Budoucí prvňáčci ještě před svým zápisem do školy zasedli do lavic a aktivně se zapojili do vyučování. Na závěr si zazpívali společně s žáky první třídy. Několik fotografií je umístěno v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve středu 29. března 2017 uspořádal žákovský parlament Sovičky tradiční Velikonoční dílnu. Děti si upletly pomlázky, vyrobily si velikonoční ozdoby do květináče a velikonoční přáníčka a ozdobili vajíčka. Všichni jsme si odpoledne moc užili.

Mgr. Radka Žemličková

úterý 4. dubna a ve čtvrtek 6. dubna 2017 se kroužek nekoná.

Ve čtvrtek 23. března se žáci 7. ročníku zúčastnili akce s názvem „Den žákovských dovedností“, pořádané Hotelovou školou v Mariánských Lázních. Studenti prezentovali své gastronomické dovednosti v elegantních prostorách společenského domu Casino. Součástí této akce byl i doprovodný program, složený mimo jiné i ze soutěží pro vybrané žáky zúčastněných základních škol. Soutěžilo se ve šlehání bílků, prostírání stolu a loupání jablka. K naší velké radosti dosáhli naši soutěžící žáci nejlepšího ohodnocení ve všech soutěžích. Vrcholem této akce byla ochutnávka některých gastronomických delikates. Tímto děkujeme Hotelové škole za pozvání a příjemně strávený čas.

Mgr. Jaroslav Samek

O výsledcích letošní recitační přehlídky rozhodlo obecenstvo, které přišlo povzbudit malé recitátory. Tréma a rozpaky byly veliké. Přednes vtipných básniček uvolnil atmosféru trémy a vše dopadlo skvěle. Velký potlesk, malý dárek a diplom přijaly děti s radostí. Výsledková listina s bodovým hodnocením nejlepších recitátorů byla vyvěšena v přízemí školy. 

Vlasta Malá

I v letošním roce jsme se zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 376 038 soutěžících.

Ve středu 22. března 2017 se kroužek nekoná.

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve středu 5. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2016 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Divadelní představení s Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a Pinďou zaujalo třeťáky a páťáky naší školy. Komiksové postavičky ožily na jevišti Západočeského divadla v Chebu. Díky neobyčejnému vynálezu se ocitly v několika pohádkách. Sny se rozplynuly a kamarádi se po probuzení šťastně setkali. O jaký vynález šlo, nebudeme prozrazovat, doporučujeme divadelní představení zhlédnout! Hru nastudovalo zájezdové Divadlo D5 z Prahy.

Vlasta Malá

21. února jsme s žáky 6. ročníku vyjeli do Plzně na exkurzi do vědeckého centra Techmania. Cílem exkurze bylo rozšíření výuky přírodovědných předmětů vyučovaných na škole. Žáci měli možnost si v praxi vyzkoušet některé pokusy a situace, které mohou nastat a ve škole je z technických nebo prostorových důvodů není možné realizovat. Samozřejmě toto nebyla jediná zastávka žáků. Následovaly situace a pokusy z oblastí přírodovědy, zeměpisu, fyziky, biologie a dalších věd. Součástí exkurze byla také návštěva planetária. Žáci byli doslova vtaženi do děje prostřednictvím 3D technologie promítání. Odjížděli jsme spokojeni a plni nových dojmů a poznatků.

Mgr. Petr Ečer

Dne 21. 2. 2017 navštívili žáci 7. – 9. ročníku naší školy Západočeské divadlo Cheb, aby zde zhlédli muzikál „Adéla ještě nevečeřela“. Představení, inspirované stejnojmenným filmem Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského, bylo sice poměrně dlouhé, ale nikdo se při něm rozhodně nenudil. Tvořilo ho totiž velké množství humorných scén, nápadité kulisy i kostýmy a krásně hrající živý orchestr. Na hercích bylo vidět, že si své role patřičně užívají. Představení se nám všem velice líbilo.

Natálie Pohořalá – 9. třída

Ve středu 1. března 2017 od 17 hodin se koná schůzka k exkurzi do Anglie v učebně 9. třídy.

Mgr. Jana Kafková, Mgr. Radka Žemličková

V rámci zájmového kroužku Angličtina hrou jsme ve čtvrtek 16. 2. 2017 pekli s dětmi tradiční anglo-americkou dobrůtku – čokoládové muffiny. Dětem šlo pečení od ruky, a tak jsme si v závěru hodiny mohli na muffinkách pochutnat. Několik fotografií je umístěno v naší fotogelerii.

Mgr. Radka Žemličková

První únorový den si opravdu s velkým nadšením zahráli miniházenou nejmladší žáci a žákyně naší školy. Turnaj Lázeňské školní ligy se tentokrát konal v tělocvičně ZŠ Dolní Žandov. Utkání zodpovědně rozhodovaly starší žákyně - házenkářky. Prvňáčci si z turnaje odnesli zasloužené medaile a diplomy. Děkujeme trenérům házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart za výbornou organizaci soutěže.

Mgr. Vladimíra Rychtrová