Aktuálně ze školy

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Ve čtvrtek 7. března 2019 se koroužek nekoná.

V úterý 5. března 2019 se kroužek nekoná.

Dne 25. února 2019 měli žáci několika tříd naší školy možnost setkat se s krajským koordinátorem prevence kriminality Policie ČR. Základními tématy přednášek byly šikana a právní aspekty problému šikany a problematika trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Cílem setkání bylo rozšíření právního vědomí žáků.

V týdnu od 18. února 2019 do 24. února 2019 probíhají jarní prázdniny.

V úterý 5. února 2019 se kroužek nekoná.

Další turnaj v miniházené se odehrál 23. ledna 2019 v tělocvičně Základní školy v Dolním Žandově .Tentokrát si s velkým nadšením zahráli žáci prvních tříd ze základních škol z Mariánských Lázní, Velké Hleďsebe, Lázní Kynžvart, Dolního Žandova a Drmoulu. Za své výkony byly děti odměněny medailemi a diplomy, které pro ně připravili trenéři oddílu házené TJ Sokol Lázně Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

I v letošním školním roce navštěvují žáci naší školy zimní kurz golfu, který je součástí projektu „ Se školou na golf“. Koncem roku poměřili své dovednosti v turnaji, který se konal v tělocvičně v Klimentově. Pro všechny trenéři připravili odměny, ti nejlepší se těšili z medailí.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 se kroužek nekoná.

V úterý 22. 1. 20019 se kroužek nekoná.

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se kroužek nekoná.

Rodiče žáků měli možnost se ve středu 9. ledna 2019 zúčastnit besedy s příslušníky Policie ČR na téma Nebezpečí elektronické komunikace a internetových sociálních sítí. Dozvěděli se řadu informací o tomto závažném problému dnešní doby a dostali odpovědi na dotazy spojené s touto problematikou.  Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií z této akce.

 

Krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a úspěšný vstup do roku 2019 za Základní školu Velká Hleďsebe


přeje  vedení školy a pedagogický sbor

 

 

Informujeme rodiče, že třídní schůzka pro rodiče žáků 6. - 9. třídy proběhne ve středu 9. 1. 2019 od 16:30 hodin. Během třídních schůzek proběhne i beseda s Policií ČR o závažném problému dnešní doby - nebezpečí kyberprostoru a kyberšikana.

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na úterý 8. 1. 2019 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ