Aktuálně ze školy

Ve čtvrtek 5. 11. 2020 došlo k výpadku elektrického proudu ve škole. Z tohoto důvodu nemohla probíhat výuka některých on-line hodin dle stanoveného rozvrhu. Také není krátkodobě přístupný systém Bakaláři.

Vzhledem k prodloužení zákazu přítomnosti žáků ve škole bude od 2. 11. 2020 probíhat distanční vzdělávání on-line.

Synchronní výuka:

 • pondělí 2. 11. 2020 - třídnické hodiny 1. - 5. třída v 10:00, 6. - 9. třída - v 11:00
 • od úterý 3. 11. 2020 - dle rozvrhu on-line výuky viz. příloha

Výukové materiály a úkoly: zveřejňovány v Microsoft Teams

Konzultace: po dobu opatření, které omezuje pohyb osob, pouze telefonicky, emailem nebo v systému Bakaláři

Práce za období off-line výuky (před prázdninami) budou žáci odevzdávat v termínu, který bude zveřejněn na webu školy (po ukončení opatření, které omezuje pohyb osob)

Při resetování hesla k účtu žáka bude nové heslo zasláno rodičům do systému Bakaláři - Komens

Žákům 1. a 2. stupně základních škol připravilo MŠMT informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době.

Společný charitativní projekt žákovských parlamentů ZŠ Velká Hleďsebe a ZŠ a MŠ Dolní Žandov. Cílem tohoto projektu je založit sbírku na podporu chlapce, který trpí nemocí „motýlích křídel“ (EB). Knihy, které darujete Vy, obyvatelé Velké Hleďsebe a okolí, budou prodávány v Základní škole Velká Hleďsebe a U Týnky ve Velké Hleďsebi. Nadace Via podpoří a zdvojnásobí výtěžek z akce a vše poputuje k chlapci a jeho rodině.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

 • telefonicky (od 16. 10. 2020) - pondělí - pátek 9:00 - 11:00
 • osobně (od 16. 10. 2020) - pondělí - pátek 9:00 - 11:00 (jednotlivě, při dodržení hygienických pravidel)
 • emailem - kdykoliv
 • od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 - distanční výuka
 • od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 - prázdniny

Je uzavřen provoz školní družiny i školní jídelny. Zájmové kroužky neprobíhají.

2. stupeň:

12. 10. - 16. 10.

 • 6. a 7. třída - prezenční výuka dle platného rozvrhu
 • 8. a 9. třída - distanční výuka

19. 10. - 23. 10. 

 • 6. a 7. třída - distanční výuka
 • 8. a 9. třída - prezenční výuka dle platného rozvrhu

26.10. a 27. 10. - MŠMT vyhlášené volné dny (neprobíhá prezenční ani distanční výuka)


1. stupeň - stejný režim, jako doposud, neprobíhá výuka plavání (12. 10. - 23. 10.) 
ŠD - stejný režim, jako doposud
V době od 12. 10. do 23. 10. je zákaz poskytování zájmových služeb (kroužky).

V úterý 29. září 2020 si žáci 1. ročníku vyzkoušeli pracovat s červenými podzimními plody. Na pevný vlasec navlékali většinou jeřabiny, někteří si přinesli šípky nebo hloh. Po zavázání vlasce vznikl pěkný náhrdelník, který většina dětí naplánovala věnovat své mamince. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jana Šályová

Na pátek 25. září 2020 vyhlašuje ředitelka volný den. Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD a ŠJ.

Odůvodnění: doporučení ministra zdravotnictví, epidemiologická situace v regionu, zvýšená absence žáků školy ve výuce

S účinností od pátku 18. září 2020 je povinnost zakrytí dýchacích cest ve všech prostorách školy (i ve třídě v době vyučování) pro žáky na II. stupni základní školy. Prosíme rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem roušek.

Od 10. září 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřích prostorách školy (kromě učeben). Žáci při vstupu do školy musí mít roušku.

Přihlášky si mohou vyzvednout děti u třídních učitelů, jsou k dispozici i na www.zsvh.cz. Vyplněné přihlášky budou žáci odevzdávat třídním učitelům.
Rodiče mohou přihlášky vyplnit a odevzdat v době třídních schůzek.

 • V úterý 8. září 2020 od 17 hodin - 1. až 5. třída (I. stupeň ZŠ).
 • Ve středu 9. září 2020 od 17 hodin - 6. až 9. třída (II. stupeň ZŠ).

Rodiče budou seznámeni se změnou školského zákona (povinnost účasti na distanční výuce), seznámeni s hygienickými pravidly ve škole a se způsobem komunikace v době distanční výuky. Dále budou předány přístupové údaje do systému Bakaláři, identifikační údaje pro komunikaci se školou a další důležité informace o průběhu školního roku 2020/2021.
Vzhledem k současné hygienické situaci zákonní zástupci žáka (1 osoba na žáka) musí být během třídní schůzky vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška). Účast je velmi důležitá!

Školní rok 2020/2021 zahájíme dne 1. 9. 2020 (úterý). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin. Vstup do školy:

 • pro žáky 2. - 9. třídy od 7:40 do 7:50 hodin
 • pro žáky 1. třídy od 7:50 do 8:00 hodin

Slavnostní přivítání žáků 1. třídy proběhne v případě příznivého počasí na zahradě školy. V případě nepříznivého počasí v učebně 1. třídy. Doprovod žáků (maximálně 2 osoby na žáka) musí být vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška).

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. 2020 od 8:00 hodin ve vestibulu školy u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD bude hrazen převodem na účet školy.

 
Školní jídelna:
Přihlásit se ke stravování je možné v pondělí 31. 8. 2020 nebo v úterý 1. 9. 2020 od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové.