Aktuálně ze školy

Od 11. 5. 2020 je opět možná přítomnost žáků 9. ročníku ve škole.
Od 25. 5. 2020 je opět možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

V přiloženém dokumentu najdete informace, jak mají postupovat zákonní zástupci žáků 1. stupně a 9. třídy ZŠ. V příloze pak najdete i povinné čestné prohlášení.

 

 • vstup do budovy školy od 8:15 h
 • při vstupu odevzdat čestné prohlášení - podepsané zákonným zástupcem (bez tohoto prohlášení nebude možné účastnit se výuky)
 • s sebou mít 2 roušky, sáček na roušky a klíč od šatny

Na období 11. 5. 2020 - 25. 5. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 25. 5. 2020.

Na období 27. 4. 2020 - 8. 5. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 11. 5. 2020.

Na období 16. 4. 2020 - 24. 4. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v pondělí 27. 4. 2020.

K procvičování učiva je možné využít veškeré programy společnosti SILCOM Multimedia s.r.o.,  která je naší škole po dobu uzavření zpřístupnila. Pokyny k přístupu najdete v příloze.

Na období 31. 3. 2020 - 15. 4. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Pokud bude uzavření školy pokračovat, budou ve středu 15. 4. 2020 zveřejněny úkoly na další období.

Zápis do 1. třídy proběhne bez osobní účasti dětí i jejich zákonných zástupců od 1. dubna do 30. dubna 2020Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2019 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Přesné informace o postupu si přečtěte v přiložených dokumentech Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku a Žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Žádost o ošetřovné je možné vyzvednout v budově školy:

 • ve středu 11. 3. 2020 od 10:00 do 11:00
 • ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pondělí 16. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pátek 20. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pondělí 23. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • ve čtvrtek 26. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • v pondělí 30. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
 • ve středu 8. 4. 2020 od 8:00 do 9:00

Na období 20. 3. 2020 - 30. 3. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Pokud bude uzavření školy pokračovat, budou v pondělí 30. 3. 2020 zveřejněny úkoly na další období.

Na období 11. 3. 2020 - 20. 3. 2020 jsou zadáné úkoly v nabídce Třídy. Pokud bude uzavření školy pokračovat, budou v pátek 20. 3. 2020 zveřejněny úkoly na další období.

Naplánovaná akce Den otevřených dveří se z důvodu uzavření školy odkládá. 

Základní škola Velká Hleďsebe na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví přerušuje od středy 11. 3. 2020 provoz školy do odvolání. Neprobíhá výuka, je uzavřen provoz školní družiny i školní jídelny. Žádáme zákonné zástupce, aby dále sledovali další pokyny vlády a sledovali webové stránky naší školy, kde budeme podávat další informace.

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Akce Společně do školy, která se měla konat dnes 10. března 2020 v budově naší školy je zrušena.

Základní škola Velká Hleďsebe vás zve na návštěvu. Ve středu 25. března 2020 od 14:00 do 17:00 hodin si můžete prohlédnout prostory naší školy a podívat se na vybavení učeben. Bude pro vás připravena také výstava žákovských prací. Den otevřených dveří je tu pro vás. Přijďte se k nám podívat! Na všechny návštěvníky se těší všichni pedagogičtí pracovníci i žáci.