Aktuálně ze školy

Dne 1. září 2021 zahájíme nový školní rok 2021/2022. V příloze si můžete přečíst podrobné informace, které se týkají výuky, školní družiny a školní jídelny.

1. 7. 20218:00 – 12:00 h23. 8. 20218:00 – 10:00 h
2. 7. 20218:00 – 11:00 h26. 8. 20218:00 – 12:00 h
7. 7. 20218:00 – 9:00 h27. 8. 20218:00 – 10:00 h
  30. 8. 20218:00 – 12:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

Ve středu 30. 6. 2021 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 16:30 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

 

Žádáme rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby byla provedena platba stravného do 12. června  2021. Pokud stravné nebude do tohoto termínu uhrazeno, budou žáci ze stravování vyřazeni.

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a při vzdělávacích aktivitách, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, ŠJ) zůstává stejný režim jako doposud.

Volby do Školské rady budou probíhat dne 14. 6. 2021. Přípravný výbor přijímá návrhy na kandidáty do Školské rady do 9. 6. 2021.

Navrhovat kandidáty mohou všechny oprávněné osoby (tj. zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci) - formulář v příloze. 
 
Mgr. Lenka Stehlíková

Vážení rodiče, 

naše škola společně s Mariánskolázeňskem, o.p.s. připravila pro Vaše dítě LETNÍ KEMP v termínu 12. – 16. 7. 2021, který se bude konat v ZŠ Velká Hleďsebe a blízkém okolí. Jedná se o příměstský tábor od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 pro děti z prvního stupně. Týdenní program a stravování bude Vašemu dítěti hrazeno prostřednictvím dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, tudíž je celý kemp zcela zdarma. Zde je k dispozici přihláška.

Mgr. František Jauris

 

Od 17. 5. 2021 dochází ke změně provozu školy. Do prezenční výuky se již zapojí žáci celé školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze.

Od 3. 5. 2021 dochází ke změně provozu školy. Do prezenční výuky se rotačně zapojí i žáci II. stupně. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Pro žáky, kteří se budou vdělávat distančně platí nadále stejný rozvrh videokonferencí.

Od 12. 4. 2021 dochází opět ke změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

Zápis do 1. třídy proběhne bez osobní účasti dětí od 1. dubna do 20. dubna 2021. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Přesné informace o postupu si přečtěte v přiložených dokumentech:

Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku
Informace - přijetí do 1. ročníku ZŠ
Kriteria přijetí do 1. ročníku ZŠ
Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Od 8. 3. 2021 dochází opět ke změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

Na základě mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. 2. 2021 musí žáci k ochraně dýchacích cest ve škole od 1. 3. 2021 používat zdravotnickou obličejovou masku („chirurgická rouška“). Podrobnosti si přečtěte v příloze.